PRAWO ŁATWIEJ

Czy można uniknąć eksmisji

12.10.2018

Czy można uniknąć eksmisji

Czy da się uniknąć eksmisji Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Czy da się uniknąć eksmisji Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

 

Opuszczenie i opróżnienie mieszkania po ustaniu umowy jest obowiązkiem lokatora. Świat jednak nie jest czarno-biały, a sytuacje losowe mogą wpłynąć na naszą możliwość wywiązania się z umowy wobec wynajmującego lub terminowego znalezienia nowego mieszkania. Czy i jeśli tak to w jaki sposób polskie prawo chroni tych, którym zagraża utrata dachu nad głową?

 

 

Eksmisja – w jakim przypadku?

 

 

Właściciel może zażądać eksmitowania niechcianych lokatorów, jeżeli samowolnie i nielegalnie zajęli jego lokal. Podstawą do wnioskowania o eksmisję jest też upłynięcie okresu, na których została podpisana umowa najmu lub niewywiązywanie się z tej umowy przez posiadacza lokalu.

 

 

Ostrzeżenie najpierw…

 

 

W przypadku powstania zaległości wobec właściciela, ten może zawezwać najemcę do spłaty długu. W razie upływu 3 miesięcy od daty powstania zaległości, lokator otrzymuje informację, że jest zobowiązany do spłacenia zadłużenia w terminie, a następstwem niedotrzymania tego terminu będzie wypowiedzenie umowy.

 

 

Od osoby, która bezprawnie zamieszkuje lokal można żądać nie tylko wyprowadzenia się z mieszkania, ale także wynagrodzenia za okres, w którym lokator korzystał z mieszkania, uniemożliwiając właścicielowi dysponowanie nim. Wręczając pisemne wypowiedzenie z konkretnym terminem opuszczenia lokalu, należy dać lokatorowi minimalnie miesiąc na opuszczenie lokalu.

 

 

Eksmitowanie lokatora – jak temu zapobiec?

 

 

Właściciel musi złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – radca prawny przygotuje pismo: pozew o eksmisję lokatora i osób z nim mieszkających dbając, aby znalazły się w nim wszystkie potrzebne informacje i dane.

 

 

Jeżeli nie możemy chwilowo opuścić mieszkania, ze względu na brak środków lub trudną sytuację życiową, warto spróbować dogadać się z właścicielem. Istnieje wiele sposobów na to, aby zapobiec eksmisji – wystarczy odrobina dobrej woli.

 

 

Istnieje możliwość negocjacji rozłożenia spłaty na raty – trzeba pamiętać, że właściciele generalnie nie chcą kłopotów, nie chcą ciągać nas po sądach. Chodzi przecież tylko o wyegzekwowanie należności i czerpanie korzyści z wynajmowania lokalu. Poza najprostszym rozwiązaniem – pożyczką, która pomoże nam pokryć koszty życia, podczas gdy my będziemy porządkować swoją sytuację, można skorzystać z programów socjalnych. W gminie można postarać się o dodatek mieszkaniowy. Ośrodki pomocy społecznej mogą także przyznać nam zasiłek na opłaty czynszowe z powodu ciężkiej sytuacji życiowej. Radca prawny doradzi Ci jakie masz możliwości i pomoże przygotować stosowne wnioski.

 

 

Dłużnik powinien jednak przez cały okres trwania rozmów brać w nich czynny udział, żeby wiedzieć co postanowiono w jego sprawie, a także wykazywać chęć spłaty zadłużenia.

 

 

A co jeżeli nie uda się dogadać? Lokal socjalny?

 

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów reguluje jakim lokatorom przysługuje lokal socjalny i jaki powinien być jego standard. Musi przede wszystkim nadawać się do zamieszkania od razu i w przypadku rodziny, na każdą zamieszkującą go osobę powierzchnia pokoi powinna przypadać 5 metrów (kw.), a przy jednej osobie 10 metrów (kw.). Lokal musi posiadać też toaletę i dostęp do wody, a także ogrzewanie. Warto podkreślić, że lokal socjalny to mieszkanie o obniżonym standardzie – nie szopa czy magazyn.

 

 

To sąd decyduje o tym, czy takowy lokal zostanie przyznany, jednakże zastępcze mieszkanie socjalne otrzymać muszą:

 

-> Kobiety w ciąży

-> Dzieci

-> Niepełnosprawni

-> Ubezwłasnowolnieni

-> Ciężko chorzy i ich opiekunowie

-> Bezrobotni

-> Niezamożni emeryci i renciści spełniający odpowiednie kryteria

 

 

Ustawa ta jednak nie chroni nas, jeżeli zamieszkujemy mieszkania prywatne, np. w sprywatyzowanej kamienicy – wówczas nie otrzymamy prawa do mieszkania socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje również właścicielom nieruchomości.

 

 

Jeżeli wystąpi konieczność udowadniania przed sądem, że posiadamy prawo do lokalu socjalnego, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

 

 

Na bruk?

 

 

Nie zawsze jest możliwe wyrzucenie lokatorów na ulicę. Konieczne wówczas jest przyznanie lokalu tymczasowego lub mieszkania socjalnego (o czym mowa powyżej), co z drugiej strony wydłuża postępowanie eksmisyjne, ponieważ mieszkań socjalnych brakuje.

 

 

Oczywiście jest możliwość eksmitowania prosto do noclegowni lub schronisk dla bezdomnych – można tak uczynić jedynie z osobami z wyrokiem eksmisyjnym za znęcanie się nad rodziną, łamanie zasad współżycia społecznego oraz takimi, które samowolnie zajęły lokal, do którego nie mają praw. Trzeba także pamiętać, że jeżeli gmina zaoferuje nam lokal socjalny, a my odmówimy, tracimy prawo do mieszkania socjalnego, a wówczas możemy wylądować w noclegowni dla bezdomnych.

 

 

Okres ochronny

 

 

Nie musimy też się obawiać losu dziewczynki z zapałkami. Przed jesiennymi deszczami i zimowymi mrozami chroni nas zakaz eksmisji od 1 listopada do 31 marca – oczywiście chyba, że jesteśmy eksmitowani prosto do schroniska dla bezdomnych. Ci, którzy nie otrzymali prawa do mieszkania socjalnego powinni zostać wprowadzeni do pomieszczenia tymczasowego. Jego standard jest jeszcze niższy od standardu mieszkania socjalnego. Toaleta i dostęp do wody mogą znajdować się poza mieszkaniem, ale w miarę możliwości przydzielone pomieszczenie powinno się znajdować jak najbliżej wcześniejszego miejsca zamieszkania eksmitowanego. W lokalu takim można zamieszkiwać maksymalnie pół roku.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa