PRAWO ŁATWIEJ

Błędne decyzje – jak je cofnąć? Jak rozwiązać niekorzystną dla nas umowę zgodnie z prawami konsumenta?

02.01.2019

Błędne decyzje – jak je cofnąć? Jak rozwiązać niekorzystną dla nas umowę zgodnie z prawami konsumenta?

Rozwiązywanie umowy zawartej poza lokalem Warszawa Porady prawne

Rozwiązywanie umowy zawartej poza lokalem Warszawa Porady prawne

Często zdarza się, że decyzje o zawiązaniu pewnej umowy podejmujemy w ciągu jednej chwili. Czasami jesteśmy zbyt rozproszeni, czasami nie do końca rozumiemy skutki, jakie pociąga za sobą podpisanie określonej umowy. W niektórych sytuacjach możliwe jest udostępnienie od umowy bez konsekwencji albo przynajmniej mniejszym kosztem niż trwanie w niekorzystnym dla siebie stosunku prawnym.


Nieodpowiednie okoliczności

 

 

 

Zdarza się, że odbieramy telefon od Pani X, która proponuje nam dodatkową ofertę, wyjątkowo korzystną i oczywiście tanią. Innym razem „przedstawiciel” znanej nam firmy pojawia się w naszym domu, aby zaproponować nam lepszą umowę. Zwykle Ci specjaliści nie chcą przesłać nam szczegółów nowej umowy, pozwolić się nam z nią spokojnie zapoznać. Zależy im na jej szybkim podpisaniu i zdobyciu prowizji.

 

 

Fakt, że nie podpisaliśmy umowy, nie będzie świadczyć na naszą korzyść. Jeżeli podpisujemy dokument, składamy oświadczenie woli o określonej treści.

 

 

Miejsce zawarcia umowy

 

 

 

Ważne jest, że w przypadku zawierania umowy poza lokalem, mamy możliwość odstąpienia od niej. Jeżeli to miało miejsce, zaraz po otrzymaniu dokumentu w tradycyjnej, pisemnej formie należy dokładnie ją przeczytać – zapoznać się z nią. Jeżeli umowa została zawarta np. na prezentacji produktu lub firmy, trzeba sprawdzić na samym początku, czy na dokumentach adres siedziby firmy zgadza się z adresem, pod którym zawarliśmy umowę.

 

 

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem lub w lokalu.

 

 

 

Jeżeli rzeczywiście zawarliśmy umowę na prezentacji, która odbyła się poza siedzibą lub biurem firmy, możemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Przy takim odstąpieniu, nie spotkamy się z żadnymi konsekwencjami. Takie odstąpienie nie wiąże się z koniecznością podania powodu rezygnacji. Jeżeli odwiedził nas akwizytor, możemy odstąpić od zawartej z nim umowy w ten sam sposób.

 

 

W przypadku umowy zawartej w lokalu nie mamy możliwości odstąpienia od umowy, chyba że umowa lub regulamin to przewidują. Wyplątać się z niej można tylko poprzez jej wypowiedzenie zgodnie z warunkami, na które zgodziliśmy się, podpisując umowę ze sprzedawcą w jego salonie. Niestety nie ma innej możliwości, dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z umową, którą chcemy zawrzeć, żeby nie spotkała nas żadna przykra niespodzianka – taka jak dodatkowe koszty lub zbyt długi okres wypowiedzenia.

 

 

Co zrobić, żeby odstąpić od umowy?

 

 

 

Konieczne będzie wypełnienie druku odstąpienia od umowy. O możliwości odstąpienia musimy zostać pouczeni przez sprzedawcę w momencie zawierania umowy poza lokalem. Sprzedawca powinien także przekazać nam druk przeznaczony do tego celu. Jeżeli zdarzyło się, że nie otrzymaliśmy stosownego formularza, może się okazać, że i tak potwierdziliśmy jego otrzymanie, nieuważnie podpisując oświadczenie, mówiące o tym, że został nam wręczony.

 

 

W umowie zwykle znajduje się też zapis, mówiący o tym, że klient został poinformowany o prawie do odstąpienia (o tej możliwości także informuje nas często umowa).

 

 

Żeby odstąpić od umowy, wystarczy wysłać na adres firmy list polecony z drukiem lub samodzielnie sformułowanym odstąpieniem od umowy. List ten może zostać doręczony za potwierdzeniem odbioru – gdy potwierdzenie zostanie nam dostarczone, będziemy mieć dowód na to, że w terminie odstąpiliśmy od umowy.

 

 

Co powinno znaleźć się w takim piśmie? Oświadczenie opatrzone datą, mówiące że odstępujemy od umowy. Dokument musi zawierać podstawowe dane identyfikujące nas i zawartą umowę – miejsce zawarcia umowy, numer umowy, nazwisko sprzedawcy i przedmiot umowy. Podać należy oczywiście również swoje dane – imię i nazwisko, a także adres korespondencyjny (najlepiej ten sam, który podaliśmy w umowie).

 

 

Następnym krokiem jest zwrócenie towaru, który zakupiliśmy – czasami odstępujemy od usług i „zwrócenie” towaru oznacza, że po prostu nie korzystamy z usługi i przestaje ona być aktywna. Najlepiej druk dostarczyć razem z produktem. Kiedy zakupiliśmy jakąś rzecz, często odstąpienie od umowy wiąże się z jego zwróceniem. Niektóre sklepy pozwalają na zwrot towaru do lokalu, nawet jeżeli nie zakupiliśmy ich w lokalu, inne będą wymagały przesłania ich na określony adres – zwykle na nasz koszt.

 

 

Zwrot zapłaconej kwoty

 

 

I nareszcie to, na co wszyscy czekali – zwrot poniesionych kosztów. Pieniądze w postaci przelewu, zwrotu kwoty na kartę, którą dokonaliśmy płatności, zwrotu na kartę podarunkową (jeżeli sprzedawca zaznaczy w regulaminie, że w taki sposób zwraca środki) lub gotówki powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni od skutecznego dokonania odstąpienia od umowy (całkowitego, a więc włącznie ze zwrotem towaru).

 

 

Zdarza się, że sprzedawcy współpracują z pośrednikiem, który udziela ich klientom kredytu, jeżeli nie są w stanie sobie pozwolić na zakup. Jeżeli weźmiemy kredyt za zakup i chcemy odstąpić od zakupu, odstępujemy również od umowy kredytu.

 

 

Umowa zawarta w lokalu? Przegapiony termin odstąpienia?

 

 

Zdarza się, że nie jesteśmy świadomi naszych praw. Chociaż nie jest to żadne usprawiedliwienie, możliwe, że da się jeszcze wyplątać z niechcianej umowy. W Kodeksie cywilnym znajduje się rozdział „Wady oświadczenia woli” – wyliczone są w nim przypadki, w których umowa może zostać uznana za nieważną bądź wzruszalną.

 

 

Często starsze osoby dają się „naciągnąć” na niekorzystne umowy – super, odkurzacze, zestawy wyjątkowych garnków, tańszy prąd… Starość niestety nie jest argumentem dla nikogo – nie jest chorobą, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za własnej decyzje. Zresztą nawet zły stan zdrowia nie jest odpowiednim uzasadnieniem unieważnienia umowy, jeżeli nie miał wpływu na możliwość zrozumienia oraz oceny proponowanych warunków, na które się zgodziliśmy.

 

 

Jedynie sytuacje, w których nie jesteśmy zdolni do świadomego podjęcia decyzji (zgodnie z art. 82 KC), sprawiają, że umowa staje się nieważna. Jakie to sytuacje? Osoba z poważną wadą wzroku, uniemożliwiającą przeczytanie umowy, którą musi podpisać, jakakolwiek dolegliwość niepozwalająca na zrozumienie umowy (nawet uzależnienie od alkoholu w niektórych przypadkach, upośledzenie umysłowe). Taki stan zdrowia może potwierdzić zaświadczenie lekarskie, skierowanie na zabieg lub orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

 

Swobodne podjęcie decyzji

 

 

 

Za nieważną umowę uważana jest taka, która została podjęta pod wpływem groźby – np. kiedy sprzedawca zagrozi, że za odmówienie odebrania przesłanej umowy grozi nam kara finansowa. Groźby oczywiście również muszą zostać udowodnione, ponieważ druga strona umowy z pewnością zaprzeczy. Nagrana rozmowa lub zeznanie świadka może okazać się wystarczającym dowodem, który pozwoli stwierdzić nieważność umowy.

 

 

Wprowadzanie w błąd również jest powodem do rozwiązania umowy bez żadnych przykrych dla nas skutków – jeżeli sprzedawca odwiedza nas w domu, twierdząc, że jest przedstawicielem firmy, z której usług korzystamy w tym momencie i ma dla nas lepszą ofertę, a tak naprawdę reprezentuje konkurencję, możemy uznać, że zostaliśmy oszukani/wprowadzeni w błąd.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa