PRAWO ŁATWIEJ

Chcesz zaproponować zatrudniającemu umowę o dzieło? Jak ją napisać?

01.02.2019

Chcesz zaproponować zatrudniającemu umowę o dzieło? Jak ją napisać?

Porady prawne dla przedsiębiorców i freelancerów

Porady prawne dla przedsiębiorców i freelancerów

 

 

 

Przychodzi ten moment, kiedy na rynku pracy przestajemy być traktowani, jak niedoświadczony student, który podpisuje wszystko, co podetknie mu się pod długopis. Zwłaszcza kiedy współpracujemy z kimś od dłuższego czasu, negocjujemy z przyszłym pracodawcą warunki zatrudnienia i oferujemy się jako doświadczony usługodawca. Wówczas zdarzyć się może, że przyszły zleceniodawca zaproponuje nam, abyśmy sami przedstawili swój wzór umowy o dzieło lub zlecenie, a oni go zaakceptują lub zgłoszą poprawki. Wówczas bledniemy… – ale co powinno być w takiej umowie?

 

 

 

Kto korzysta z umowy o dzieło?

 

 

Najczęściej podpisują ją freelancerzy – zarówno ci, którzy przyjmują wiele zleceń i utrzymują się głównie dzięki ich regularnemu, czynnemu pozyskiwaniu i wykonywaniu, jak Ci którzy dorabiają sobie tylko do wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę. Na umowie o dzieło często artykuły, grafiki i występy artystyczne wykonują studenci.

 

 

Jeżeli konkretnej umowy nie podsunie nam osoba, która zleca wykonanie dzieła, pozostaje nam przygotować ją samodzielnie. To istotne. Jeżeli nie podpiszesz umowy, skończyć możesz z czasem zmarnowanym na wykonanie przedmiotu zlecenia, bez wykonanego dzieła, a także bez zapłaty za to dzieło.

 

 

Nasza kancelaria może przygotować dla Ciebie indywidualnie opracowaną umowę, bo wiadomo, że charakter wykonywanego dzieła może być różny i zależeć Ci może na profesjonalnym zabezpieczeniu swoich interesów, zwłaszcza kiedy idzie o udzielanie licencji lub przenoszenie praw autorskich.

 

 

Proste jest ściągnięcie gotowca z Internetu, wpisanie do niego danych i podpisanie, zastanówmy się tylko czy taki świstek broni czyjekolwiek interesy? Umowę możesz też przygotować samodzielnie. Wytłumaczymy Ci co taka umowa powinna zawierać.

 

 

Nazwa i dane podstawowe

 

 

Każda umowa musi mieć swoją nazwę, czy to umowa o dzieło, umowa zlecenia, czy umowa o świadczenie usług. Umowa o dzieło… to po prostu umowa o dzieło. O jej przedmiocie będziemy pisać dopiero w kolejnych punktach.

 

 

Konieczne jest wpisanie daty. Trudność pojawić się może, kiedy umowa jeździ z listonoszem od strony do strony. Wówczas umowa podpisywana jest w różne dni. Wówczas, zamiast podawać datę podpisywania umowy, można skorzystać z formuły „umowa sporządzona dnia…”, a przy miejscu na podpis podać datę jego złożenia. Powinniśmy też wymagać tego od drugiej strony, aby mieć pewność, że umowa została zawarta.

 

 

Nagminnie wpisywane jest w umowę miejsce podpisania umowy, nawet wówczas, gdy nie została zawarta w tym samym miejscu i czasie. Jeżeli nie spotykamy się z klientem w tym celu, nie ma konieczności zawierania tej nieprawdziwej w pewnym stopniu informacji.

 

 

 

Strony umowy

 

 

Łatwo jest popełnić błąd w tym stosunkowo łatwym do wypełnienia fragmencie umowy. Nie wskazujemy jako strony samej działalności gospodarczej prowadzonej przez daną osobę, ponieważ nie ma ona osobowości prawnej (dotyczy to również spółki cywilnej). Osoba fizyczna prowadząca działalność występuje jako osoba fizyczna, w umowie więc powinna być wskazania jako pani/pan XYZ prowadząca działalność gospodarczą ABC (jeżeli istnieje dodatkowa nazwa). Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, konieczne będzie wymienienie jej danych takich jak PESEL i adres.

 

 

W przypadku nawiązywania współpracy ze spółką konieczne jest podpisanie umowy z osobą uprawnioną do jej reprezentacji. Informację o tym, czy osoba podpisująca z Tobą umowę jest uprawniona, znajdziesz w KRSie. Pod koniec tego punktu umowy zaznacz, jak będą w dalszych częściach nazywane strony umowy – najpopularniejsze określenia to zamawiający i wykonawca. Ułatwi to tworzenie kolejnych części umowy.
Przedmiot umowy i obowiązki stron

 

 

W kolejnych punktach umowy określany jest przedmiot umowy – czyli opisujemy, co właściwie zobowiązujemy się wykonać i do czego w związku z tym zobowiązuje się druga strona umowy. Tutaj musimy napisać konkretnie, że np. zobowiązujemy się do napisania danej ilości artykułów, o określonej długości i tematyce. Można opisać także, jakie warunki ma spełniać dzieło i jaki jest sposób uzyskania akceptacji wykonanej pracy od zamawiającego, jeżeli jest to konieczne (kto dokona akceptacji, w jakim terminie i jakie są konsekwencje braku akceptacji lub niezaakceptowania w terminie dzieła).

 

 

Warto opisać więc co jest przedmiotem – co stworzymy i jakie to coś będzie oraz jak będziemy nad tym pracować – do kiedy wykonamy dzieło, w jaki sposób dostarczymy owoce pracy zamawiającemu itd.

 

 

 

Podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie dzieła, a zamawiającego wypłacenie wynagrodzenia za wykonane dzieło (lub jeżeli umowa tak stanowi – przed jego wykonaniem). Często w umowach pojawiają się dodatkowo inne zobowiązania takie jak:

 

 

-> wykonanie dzieła w sposób rzetelny i profesjonalny,

 

-> samodzielne/własnoręczne wykonanie dzieła, jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na zlecenie dzieła osobom trzecim,

 

-> obietnica współpracy, dostarczania materiałów lub służenia radą przez zamawiającego w trakcie wykonywania zlecenia.

 

 

Pamiętać należy, że zasady współpracy ustala się po to, żeby móc wyegzekwować od drugiej strony działanie. Za niewywiązywanie się z niektórych obowiązków, można określić sankcję już w umowie, np. za niewywiązywanie z niej grozić może rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, za działalność konkurencyjną lub ujawnianie danych objętych tajemnicą, sankcją może być ustalona kara umowna.

 

 

Przekazanie dzieła

 

 

Warto tu określić dokładny sposób i termin przekazania dzieła, żeby zamawiający nie podniósł zarzutu niewywiązania się z umowy. Terminem powinna być konkretna data. Zastanów się poważnie nad tym, ile zająć może Ci wykonanie dzieła, czy mogą wystąpić jakieś nieprzewidziane okoliczności, które spowodować mogą niewykonanie dzieła. Może to pomóc w wielu sytuacjach od przypadków, kiedy np. mamy wykonać mebel na zamówienie, ale w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraciliśmy czasowo zdolność do wykonania dzieła lub kiedy zamawiający zwleka z dostarczeniem materiałów, a potem z dnia na dzień żąda realizacji. Jeżeli np. tworzysz tekst lub stronę internetową, możesz zawrzeć informację, że teksty przekażesz w całości dopiero po zapłaceniu całości wynagrodzenia.

 

 

Prawa autorskie

 

 

Bardzo często umowa o dzieło wiąże się z przekazaniem praw autorskich. Jeżeli pobierasz gotowca umowy z sieci, upewnij się, że nie zrzekasz się praw, które chcesz zachować i pamiętaj, że jeżeli korzystasz w twórczości z materiałów z darmowych banków grafik, to nie masz do nich wyłączności. Opisz swoje prawa autorskie w stosunku do tych materiałów. Trzeba też zawrzeć dokładne informacje na temat możliwych pól eksploatacji wykonywanego w ramach umowy dzieła. Ważne jest też, czy wyrazimy zgodę na dalsze opracowywanie naszego dzieła przez zamawiającego. Jeżeli chcemy na to pozwolić zamawiającemu, powinniśmy przenieść na niego prawa zależne.

 

 

Chcesz, aby opisano utwory Twoim nazwiskiem? Pamiętaj, aby zadbać o swoje autorskie prawa osobiste. To, co tworzysz dla zamawiających, może stać się częścią Twojego portfolio. Pamiętaj o tym, jeżeli tego chcesz.

 

 

Wynagrodzenie za dzieło

 

 

W tym punkcie zawrzesz informację o tym, jaka będzie zapłata za wykonanie Twojego dzieła i w jakiej walucie zostanie wypłacone lub w jakiej formie – przelewu lub przekazu gotówki. Kwota powinna być oznaczona jako netto lub brutto.

 

 

Należy wskazać konkretny termin płatności, jeżeli nie przyjmuje się płatności z góry. Można także wpisać do umowy obowiązek zapłaty zadatku.

 

 

Poufność i pozostałe postanowienia

 

 

Zawarcie paragrafu dotyczącego poufności zwykle jest wymogiem wprowadzanym przez zmawiającego, w celu ochrony informacji, które są dla niego ważne, a które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Informacje poufne powinny być dokładnie opisane, aby nie było żadnych wątpliwości w stosunku do tego, które z nich nie mogą zostać ujawnione.

 

 

Tu można skorzystać z wprowadzenia kary umownej w przypadku ujawnienia wiadomości objętych tajemnicą. W ostatnim paragrafie warto zawrzeć informacje, że kwestie nieomówione w umowie są regulowane przez prawo polskie i właściwy sąd, a także wskazać w ilu egzemplarzach spisana została umowa.

 

 

Pamiętajcie, że aby umowa była ważna, konieczne jest jej podpisanie.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa