PRAWO ŁATWIEJ

Czy da się skutecznie wydziedziczyć osobę – co z prawem zachowku?

03.12.2018

Czy da się skutecznie wydziedziczyć osobę – co z prawem zachowku?

Jak skutecznie wykluczyć kogoś z dziedziczenia i pozbawić prawa do zachowku Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Jak skutecznie wykluczyć kogoś z dziedziczenia i pozbawić prawa do zachowku Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Wielu osobom zdaje się, że nieuwzględnienie jakieś osoby w swoim testamencie jest równoznaczne z jej wydziedziczeniem – w końcu jeżeli nie napisałem, że jej coś zostawiam, to znaczy, że jej nie zostawiam. Logiczne, prawda? No właśnie nie do końca. Pisaliśmy już o prawie do zachowku w artykule dotyczącym różnic pomiędzy dziedziczeniem z ustawy a dziedziczeniem z testamentu. Co musisz zrobić, żeby skutecznie wykluczyć osobę z prawem do zachowku z dziedziczenia?

 

 

 

Bo czemu mielibyśmy nie mieć prawa, do zarządzania swoim?

 

 

 

Sporządzenie testamentu daje nam możliwość podarowania po śmierci swojego majątku osobom spoza kręgu najbliższej rodziny – czyli także osobom niespokrewnionym, np. przyjaciołom lub ich rodzinom, jeżeli uważamy ich za bliskich. A jednak wówczas członkom naszej rodziny pozostaje powoływać się na prawo do zachowku. Jeżeli uważamy ich za niegodnych dziedziczenia po nas, możemy ich wydziedziczyć.

 

 

Niegodny dziedziczenia

 

 

 

Poza osobami, które sami możemy wykluczyć z dziedziczenia, istnieją także niegodni spadkobiercy. Za takiego uznać może jedynie sąd i to wówczas, gdy spadkobierca dopuścił się poważnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Za takie brane są nie tylko przestępstwa wymierzone bezpośrednio w jego zdrowie lub życie, ale także użycie podstępu lub groźny w celu zmuszenia do sporządzenia konkretnego testamentu lub zniszczenie dokumentu, a także dopuszczenie się innych oszustw w celu zawłaszczenia majątku spadkodawcy.

 

 

 

Podstawy wydziedziczenia

 

 

 

Jakkolwiek można pominąć w testamencie konkretną osobę bez podawania szczególnego powodu, w przypadku, w którym chcemy ją pozbawić prawa do zachowku, konieczne będzie opisanie (w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowe, dlaczego nie zasługuje ona na dziedziczenie). Nie zapominajmy także, że wydziedziczenie nie będzie ważne, jeżeli nie wystąpi w testamencie. Przyczyna też nie powinina być ważka, bo w przypadku odwołania się do sądu, przyczyna wykluczenia taka jak np. jednorazowe spóźnienie w wypłacie alimentów, nie będzie raczej broniła skuteczności naszego postanowienia. Ważkość powodu określa testator – osoba sporządzająca testament.

 

 

Ustawodawca wymienia trzy powody, dla których spadkobierca może zostać wydziedziczony przez krewnego:

 

 

-> uporczywe postępowanie sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli krewny wbrew woli spadkodawcy zachowuje się tak, jak nie przystoi, w sposób taki, że narusza zasady współżycia społecznego i jednocześnie zachowanie to spotyka się z dezaprobatą spadkodawcy, ten ma prawo wykluczyć go z dziedziczenia. Jeżeli testator nie uzna danego postępowania za powód dość istotny do wydziedziczenia osoby, zachowanie nie stanowi podstawy wydziedziczenia.

 

 

-> Ciągłe i uporczywe lekceważenie oraz niedopełnianie swoich obowiązków, jako członka rodziny względem testatora również może skutkować wydziedziczeniem. Chodzi przede wszystkim o obowiązki finansowe – takie jak udzielanie finansowego wsparcia, np. w postaci świadczenia obowiązku alimentacyjnego. Dziecko powinno też opiekować się starszym lub schorowanym rodzicem – niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do wydziedziczenia.

 

 

-> Oczywistym jest, że dopuszczenie się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności spadkodawcy przez ewentualnego spadkobiercę jest aktem pozbawiającym go prawa do dziedziczenia, jeżeli oczywiście testator umieści o tym informację w swoim testamencie. Co więcej dopuszczenie się czynu będącego głęboko obraźliwym dla czci testatora również może być powodem, dla którego możemy zostać odsunięci od dziedziczenia.

 

 

Nie można pozbawić częściowo prawa do zachowku. Osoba sporządzająca testament musi zadecydować czy jest pewna, że chce pozbawić osobę prawa do zachowku całkowicie czy też nie będzie jej wydziedziczać. Przyjmuje się jednak, że jeżeli twórca testamentu przed śmiercią przebaczył swojemu ewentualnemu spadkobiercy, traci ono moc.

 

 

Przebaczenie

 

 

Przydałoby się tutaj przytoczyć  jakąś skomplikowaną definicję lub przynajmniej wymienić w jaki sposób dowieść trzeba owego „przebaczenia”, żeby wydziedziczenie straciło moc. Chodzi więc o to, żeby spadkodawca nieprzymuszony darował urazy i wybaczył spadkobiercy.  Jest to po prostu zachowanie emocjonalne.

 

 

Przebaczenie pociąga za sobą skutki nawet wówczas, gdy spadkodawca nie posiada już pełnej zdolności prawnej (jest np. częściowo ubezwłasnowolniony). Tak samo będzie w przypadku, gdy jego świadomość, można uznać za częściową lub całkowicie ograniczoną przez np. spożywane leki lub chorobę wpływającą na działanie świadomości. Wystarczy więc chociaż częściowa świadomość tego, że się przebacza, nie jest jednak potrzebny żaden notarialny dokument poświadczający zmianę woli.

 

 

Jednak w momencie, kiedy testament już powstał w ostatecznej formie, konieczne będzie oficjalne zmienienie jego zapisów. Dlaczego jest to ważne? Bo wydziedziczenie, o którym mówimy to odebranie spadkobiercy prawa do zachowku. Jeżeli zapisy w testamencie nie zostaną zmienione, osoba której przebaczono będzie miała prawo jedynie do zachowku, a pozostałe postanowienia zawarte w testamencie pozostaną w mocy.

 

 

Warto pamiętać także, że jeżeli zrzekamy się spadku, sami pozbawiamy się prawa do zachowku.

 

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa