PRAWO ŁATWIEJ

Czy można podważyć testament sporządzony u notariusza?

07.01.2019

Czy można podważyć testament sporządzony u notariusza?

Czy można podważyć testament sporządzony przez notariusza

Czy można podważyć testament sporządzony przez notariusza

 

Wychodzi się z założenia, że podważenie testamentu sporządzonego u notariusza nie jest tak łatwe, jak podważanie dokumentu stworzonego osobiście przez spadkodawcę. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. Jedno jest pewne – podważenie testamentu może wywrócić do góry nogami każdą sprawę spadkową…

 

 

Testament sporządzony u notariusza jest trudny do podważenia

 

 

 

Żaden przepis nie stoi na przeszkodzie podważeniu testamentu, jednak w praktyce odwołanie się od jego zapisów nie jest wcale łatwe. Dlatego właśnie tworzy się zapis w tej formie, żeby być pewnym, że nikt nie postąpi wbrew woli spadkodawcy. Notariusz sporządzając dokument musi być przekonany o tym, że osoba korzystająca z jego usług jest w pełni świadomości, posiada zdolność do czynności prawnych i nie działa pod wpływem przymusu. Przy dokonywaniu czynności notarialnej ma także obowiązek potwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Akt notarialny przed podpisaniem jest czytany na głos przy obecnych. Konieczne jest też upewnienie się, że treść dokumentu jest zrozumiała dla obecnych, którzy będą go podpisywać i że dokument ten został sporządzony zgodnie z wolą spadkodawcy.

 

 

Ze względu choćby na te obowiązki trudno będzie udowodnić, że testament jest wadliwy – czyli, że został sporządzony przez inną osobę, innego dnia, niż mówi o tym dokument lub tym bardziej, że osoba sporządzająca testament nie miała w tym momencie świadomości wystarczającej do oświadczenia swojej woli.

 

 

W jakich sytuacjach testament notarialny może być nieważny?

 

 

 

Niezadowoleni spadkobiercy szukają jednak sposobu na podważenie testamentu, szczególnie kiedy podejrzewają, że sytuacja nie jest zgodna z prawem, a kancelarie przychodzą im z pomocą. Prawo do podważenia testamentu notarialnego jest pewne. Zostało potwierdzone już wiele lat temu przez Sąd Najwyższy.

 

 

Dobrym powodem do podważenia testamentu jest zły stan psychiczny testatora – zaburzenia lub poważna choroba psychiczna, która mogłaby mieć określony wpływ na działanie tej osoby. Nie wystarczy jednak przyjść do sądu i powiedzieć, że tak uważamy. Konieczne jest zgromadzenie mocnych dowodów. Może zdarzyć się tak, że notariusz będzie przekonany o tym, że spadkodawca był w dobrym stanie, ale przecież nie zna on najczęściej dobrze swojego klienta. Wówczas po analizie dokumentacji medycznej i zeznaniach świadków biegły sądowy może stwierdzić, że w chwili sporządzania dokumentu zmarły był niezdolny do takiej czynności.

 

 

Testament jest również nie ważny jeżeli został sporządzony pod wpływem takiego błędu, który pozwala przypuszczać, że gdyby spadkodawca nie działał pod jego wpływem, nie sporządziłby testamentu tej treści, jak również wtedy gdy został sporządzony pod wpływem groźby.

 

 

Jak podważyć testament?

 

 

 

Testament notarialny można podważyć jedynie w sądzie w trakcie sprawy poprzez podniesienie zarzutu jego nieważności. Zakwestionować dokument powinno się już w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Czasami jednak radca prawny może zasugerować zrezygnowanie z walki o unieważnienie zapisów testamentu. Można zamiast tego wystąpić do sądu z pozwem o należny zachowek. Tu także można żądać unieważnienie testamentu w sytuacji, w której osoba wnosząca pozew zostaje w treści testamentu wydziedziczona z jakiegoś powodu. Podważanie postanowień zapisanych w testamencie jest także możliwe w przypadku powództwa o wykonanie zapisu testamentowego, a także w sprawach o dział spadku, jeżeli dokument notarialny zawiera informacje dotyczące podziału majątku ze spadku.

 

 

Łatwiej jest ze spadkiem spisanym własnoręcznie

 

 

 

Tutaj zdecydowanie łatwiej dowieść, że osoba spisywała dokument nie będąc w dobrym stanie psychicznym, działając pod przymusem lub pod wpływem błędu. Taki testament, ze względu na ograniczoną wiedzę laika o wymaganiach, które musi spełniać ten dokument, może zawierać błędy, które sprawiają, że jest on nieważny. A nieważny testament może być podważony.

 

 

W zależności od błędów próba unieważnienia testamentu może skończyć się szybkim sukcesem, ale także zmusić nas do długiego i kosztownego procesu sądowego.

 

 

Testament nie może być wspólny, czyli dotyczyć więcej niż jednego spadkodawcy lub nie zawierać jego własnoręcznego podpisu. Wydruk tekstu z podpisem również będzie nieważny – konieczne jest własnoręczne sporządzenie dokumentu. Brak daty również może wpłynąć na ważność oświadczenia woli.

 

 

Można podważać testament, jeżeli zajdzie podejrzenie, że dokument nie został spisany w całości przez spadkodawcę. W tej sytuacji opinię będzie musiał wydać biegły sądowy grafolog, któremu pomóc będą mogły próbki pisma testatora. Jeżeli chcemy podnosić ten zarzut, warto mieć np. listy napisane ręcznie przez zmarłego lub jeżeli nie mamy do nich dostępu, można zawnioskować, aby sąd zdobył te materiały od instytucji takich jak urzędy, które mogą posiadać dokumenty podpisywane własnoręcznie przez zmarłego.

 

 

Jedno jest pewne – aby podważyć ostatnią wole zmarłego, warto mieć dowody i przed złożeniem pozwu skonsultować się z dobrym specjalistą. Jeżeli wierzysz w nieważność testamentu Twojego bliskiego i potrzebujesz pomocy, napisz do nas lub zadzwoń. Pomożemy Ci w dalszym postępowaniu.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa