PRAWO ŁATWIEJ

Czy można wyprowadzić się z dzieckiem za granicę po rozwodzie?

10.03.2019

Czy można wyprowadzić się z dzieckiem za granicę po rozwodzie?

 

 

 

Rozwód to już fakt – nie mieszkasz ze swoim byłym mężem/żoną. Masz już swoje życie, życie, w którym liczysz się ty i Twoje dziecko – Wasze szczęście. Czasami podejmujemy decyzję o wyjeździe za granicę, nie na wycieczkę, ale na stałe. Czy można wyprowadzić się z kraju z dzieckiem po rozwodzie, czy też eksmałżonek, może nam tego zabronić.

 

 

 

Szukaj odpowiedzi w treści wyroku

 

 

 

To tam znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie. W wyroku rozwodowym lub dotyczącym osobnej sprawy dotyczącej ograniczenia praw rodzicielskich znajdziemy informacje na temat rozłożenia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Sąd określa nie tylko to, w jakim stopniu oboje rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka, ale też w jakim stopniu jest odpowiedzialne za ich wychowywanie, np. jak często odbywają się widzenia.

 

 

 

Sąd może ograniczyć częściowo władzę rodzicielską jednego z rodziców – przyznać mu określone uprawnienia i obciążyć konkretnymi obowiązkami.

 

 

 

Wyjazd z Polski

 

 

 

Jeżeli jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej w zasadzie nie ma się czym martwić – polskie prawo stanowi, że możemy samodzielnie decydować o wychowaniu dziecka i jego miejscu zamieszkania. Jednak powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców podczas spraw rozwodowych lub separacyjnych nie jest wystarczające. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuację, najlepiej będzie uzyskać najpierw pisemną zgodę na wyprowadzkę od drugiego rodzica.

 

 

To, że dziecko mieszka z nami, nie oznacza, że możemy sami decydować o jego losie. Jeżeli eksmałżonek/eksmałżonka także mają prawa rodzicielskie, utrzymują dziecko i mają prawo do widzeń, oznacza to, że decyzje dla dobra dziecka powinny być podejmowane wspólnie.

 

 

Jeżeli spotykamy się z odmową, możemy wejść na drogę sądową i poprosić o wyrażenie zgody na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka sąd rodzinny właściwy ze względu na nasze obecne miejsce zamieszkania. W sprawach, w których rodzice nie mogą się porozumieć, można wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.

 

 

 

Minusem rozwiązań sądowych jest to, że zanim je uzyskamy, może minąć trochę więcej czasu, niż gdyby były partner po prostu wyraził zgodę na wyjazd. Może to być istotne utrudnienie, jeżeli przeprowadzamy się w związku z oddelegowaniem lub z powodu zmiany pracy. W podobnej sytuacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o przeprowadzce i zrobienia pierwszych kroków w kierunku zrealizowania swoich zamierzeń powinno się najpierw uzyskać zgodę.

 

 

 

Wyprowadzka DO Polski

 

 

 

Trzeba pamiętać, że jeżeli znajdujemy się w innym kraju, to obowiązują nas przepisy państwa, w którym dziecko przebywa na stałe. Przepisy te mogą różnić się mocno od polskich. Nie w każdym kraju posiadanie praw rodzicielskich jest jednoznaczne z prawem do wyprowadzki razem z dzieckiem. Może się okazać, że konieczne jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia na opuszczenie kraju z nieletnim dzieckiem z zakończonego związku.

 

 

 

W tym przypadku sprawa może być bardziej skomplikowana i konieczne jest uzyskanie informacji na temat rozwiązania tej kwestii w prawie kraju, w którym dziecko ma stały pobyt. Nie warto narażać dziecka na traumę, jeżeli nie będzie mogło nam towarzyszyć w podróży lub co gorsza, zostanie odesłane do kraju, w którym wcześniej zamieszkiwaliście. Jest to możliwe dzięki konwencji haskiej – były partner może zgłosić uprowadzenie i zwrócić się z prośbą o interwencję do policji.

 

 

 

Nie zapominajmy o dzieciach

 

 

Wszyscy marzymy o szczęściu. Po rozwodzie chcemy często zacząć na nowo. Odciąć się od przykrych wspomnieć, zorganizować się i zapewnić sobie lepsze warunki bytowe. To może być dobre również dla dziecka, ale niekoniecznie może ono myśleć w taki sposób, jak dorośli.

 

 

 

Pamiętajmy, że dla dziecka przeprowadzka do innego kraju to często wielkie i trudne przeżycie – najbardziej podstawowym problemem będzie bariera językowa, ale nieprzyjemne może być także rozstanie z przyjaciółmi, rodziną, brak kontaktu z drugim rodzicem. Konieczne jest ustalenie na nowo, jak będą wyglądały kontakty z drugim rodzicem – nad opcjami powinno pomyśleć się dłużej i ze skupieniem. O możliwych rozwiązaniach trzeba podyskutować z byłym partnerem, ale można także skorzystać z pomocy mediatora, radcy prawnego, a jeżeli uważa się to za konieczne zawrzeć porozumienie przed sądem czy notariuszem, aby zabezpieczyć się przed konfliktami w przyszłości.

 

 

 

Dokumenty

 

 

 

Chociaż może się zdawać, że spisywanie porozumień czy proszenie o zatwierdzenie naszej decyzji przez sąd rodzinny nie jest konieczne gdy drugi rodzic nie jest zainteresowany wychowaniem dziecka lub nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, że nie potrzebujemy żadnych dokumentów potwierdzających nasze prawa. Czy warto jednak ryzykować i ryzykować konflikt w przyszłości? Umowa zawarta pomiędzy rodzicami (nawet pisemnie) może nie być wystarczająca w przyszłości, jeżeli w grę wchodzi wyjazd na stałe.

 

 

 

Bezpieczniej byłoby raczej po porozumieniu z drugim rodzicem poprosić o zatwierdzenie decyzji przez sąd rodzinny. Nasza Kancelaria z chęcią udzieli pomocy w podjęciu odpowiednich kroków i zabezpieczeniu zarówno interesów Twoich, jak i Twojego dziecka.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa