PRAWO ŁATWIEJ

Czy przysługuje nam zasiłek chorobowy i macierzyński na „śmieciówkach”?

08.01.2019

Czy przysługuje nam zasiłek chorobowy i macierzyński na „śmieciówkach”?

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenie WARSZAWA porady prawne

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenie WARSZAWA porady prawne

 

Większość ludzi chce pracować na podstawie umowy o pracę. Daje ona duże bezpieczeństwo. Jeżeli nie dojdzie do żadnego uchybienia ze strony pracownika, nie może on zostać zwolniony z dnia na dzień. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub ciąży nie oznacza utraty środków do życia – chronią nas przed tym regularne składki odprowadzane od naszego wynagrodzenia. Przysługuje nam także płatny urlop. Przy pracy na tzw. „śmieciowych” umowach zarabiamy jedynie na wykonanej pracy – wykonaniu określonego dzieła lub wyrobieniu danej ilości godzin. Możemy więc co prawda wziąć dni wolne, gdy jesteśmy chorzy lub potrzebujemy urlopu, lecz nie otrzymamy za nie żadnego wynagrodzenia. Czy na śmieciówkach mamy możliwość skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego na takich samych prawach, jak w przypadku umowy o pracę?

 

 

 

Umowa zlecenie

 

 

 

Osobie, której jedynym źródłem utrzymania jest umowa zlecenie (gdy nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie pracuje na umowie o pracę) pracodawca musi obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne, które pozwala korzystać z darmowej opieki lekarskiej na terenie kraju. Opłacanie dwóch pierwszych daje pracownikowi prawo do renty, w przypadku niezdolności do pracy (np. w następstwie wypadku przy pracy, kalectwa) i gwarantuje wypłatę emerytury, po zakończeniu zatrudnienia i uzyskaniu wieku emerytalnego.

 

 

 

Odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe w umowie zlecenie

 

 

 

Zasiłek choroby otrzymują Ci, którzy wpłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i przystępuje się do niego na własny wniosek – składka jest potrącana z zarobków osoby, która pracuje na umowie zlecenie. O chęci odprowadzania składek należy poinformować zleceniodawcę na piśmie, składając oświadczenie woli.

 

 

 

Po otrzymaniu tego dokumentu, zleceniodawca ma obowiązek zarejestrowania zleceniobiorcy w ZUS tak, aby figurował w nim, jako ubezpieczony chorobowo. Obowiązkowe składki odprowadzane będą w dalszym ciągu odprowadzane przez zleceniodawcę, tymczasem zleceniobiorca musi samodzielnie odprowadzać określoną kwotę w wysokości 2,45% podstawowego wynagrodzenia. Niestety  nie każdy ma prawo do odprowadzania tej dobrowolnej składki. Nie mają tej możliwości studenci i uczniowie, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

 

 

 

Kiedy można liczyć na zasiłek chorobowy?

 

 

 

Z wynikającego z odprowadzania składek chorobowych prawa do zasiłku chorobowego nie zleceniobiorca nie może skorzystać, dopóki nie minie tzw. okres wyczekiwania. Wynosi on 90 dni nieprzerwanego okresu opłacania składki chorobowej. Przerwa pomiędzy okresami opłacania składek nie może być dłuższa niż 30 dni. Opłacanie składek może przerwać urlop wychowawczy, bezpłatny lub odbywanie czynnej służby wojskowej przez osobę nie będącą żołnierzem zawodowym – po powrocie do pracy kontynuowane jest naliczanie okresu.

 

 

 

Kilka osób może w drodze wyjątku liczyć na ubezpieczenie chorobowe od pierwszej dnia opłacania składek:

 

 

 

-> absolwenci szkół i szkół wyższych, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego w ciągu 90-ciu od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu wyższej uczelni,

 

 

-> ci, którzy stali się niezdolni do pracy w wyniku wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy,

 

 

-> ubezpieczeni obowiązkowo, którzy opłacali wcześniej przez co najmniej 10 lat ubezpieczenie chorobowe,

 

 

-> posłowie i senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90-ciu od ukończenia kadencji.

 

 

 

Kobietom opłacającym składki przysługuje również zasiłek macierzyńskim, jeżeli ich umowa trwała w momencie porodu. Należy więc upewnić się, że do tego czasu umowa nie wygaśnie.

 

 

 

Umowa o dzieło

 

 

 

Ci, którzy wykonują dzieło na podstawie umowy o dzieło nie podlegają żadnym ubezpieczeniom społecznym (nawet dobrowolnemu chorobowemu), co oznacza, że nie dość, że nie otrzymują zasiłku chorobowego, to muszą też sami płacić za swoje ewentualne leczenie.

 

 

 

Inaczej jest, jeżeli umowa o dzieło jest umową dodatkową zawartą z własnym pracodawcą, który zatrudnia nas jednocześnie na podstawie umowy o pracę – wówczas podlegamy pod ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 

 

 

Zasiłek macierzyński

 

 

 

Warto wiedzieć, że niezależnie od powyższego zgodnie z nowymi przepisami każdy może skorzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (nowe przepisy weszły w życie  2 stycznia 2016 roku), także osoby nie opłacające pełnych składek na ZUS i NFZ. Tysiąc złotych na rękę otrzymają osoby:

 

 

 

-> Bezrobotne zarejestrowanie w urzędzie pracy

 

 

-> Pracownicy na umowie o dzieło niezależnie od dochodu

 

 

-> Rolnicy

 

 

-> Studenci

 

 

-> Ci, którzy mają tak mały dochód, że naliczone zostanie świadczenie poniżej 1000 zł, mają otrzymać dodatek wyrównujący tą różnicę.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa