PRAWO ŁATWIEJ

Czy umowa może zastąpić związek partnerski?

16.02.2019

Czy umowa może zastąpić związek partnerski?

Umowa a związek partnerski Warszawa porady prawne

Umowa a związek partnerski Warszawa porady prawne

W czasie gdy zawarcie małżeństwa lub rejestrowanego związku partnerskiego przez osoby tej samej płci, możliwe jest w niemal całej Zachodniej Europie i wielu krajach świata, w Polsce wciąż choćby samo poruszanie tego tematu wywołuje histeryczne reakcje w przestrzeni publicznej.

Niezależnie więc od starań licznych organizacji, osób oraz działalności politycznej niektórych partii, związki osób homoseksualnych nie mają ochrony ze strony państwa. Czy zatem do czasu ustawowego wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, polskie prawo cywilne ma coś do zaoferowania osobom pragnącym prawnej ochrony ich związku?

 

 

Możliwość sformułowania umów, upoważnień czy testamentów z pewnością nie zastąpi kompleksowej regulacji małżeństwa czy związku rejestrowanego, jednakże z pewnością pozwoli stworzyć węzeł prawny, który choć odrobinę ochroni wzajemne prawa partnerów i partnerek.

 

 

Po pierwsze sprawy życiowe. Prawo umożliwia nam udzielanie pełnomocnictw niemal w każdej życiowej sprawie. Niekiedy pełnomocnictwo takie musi mieć formę aktu notarialnego lub podpis pod nim musi być złożony w obecności notariusza, więc warto upewnić się czy pełnomocnictwo którego udzielamy będzie skuteczne z uwagi na zachowanie odpowiedniej formy. A jak daleko winno sięgać takie pełnomocnictwo? To już zależy od indywidualnych potrzeb partnerów lub partnerek. Można upoważnić się do zarządzania majątkiem drugiej strony, (np. wynajmowania mieszkania czy prowadzenia spraw związanych z działalnością gospodarczą), uczynić partnera lub partnerkę pełnomocnikiem do rachunku bankowego, upoważnić do prowadzenia spraw urzędowych (ale już nie sądowych), odbierania korespondencji, do uzyskiwania informacji zdrowotnych i dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyrażania zgody na operację oraz do wielu innych czynności. Pamiętać wszakże należy, że niektóre urzędy czy banki mają własne procedury upoważnień i niekiedy łatwiej jest sporządzić kilka upoważnień w różnych urzędach (np. ZUS, US), bankach czy na poczcie, niż dostarczać raz po raz poświadczone odpisy pełnomocnictwa sporządzonego np. przed notariuszem.

 

 

Po drugie sprawy majątkowe. Poza wspomnianymi wyżej pełnomocnictwami, które w dużej mierze dotyczą spraw majątkowych, partnerzy lub partnerki mogą też chcieć realnie połączyć swoje majątki, lub traktować rzeczy nabyte w czasie związku jako wspólne. Tu z pomocą przychodzą przepisy o współwłasności, jednakże sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku małżeństwa. Małżonkowie (o ile nie podpisali intercyzy) z mocy prawa stają się współwłaścicielami dorobku z okresu małżeństwa. Tymczasem osoby żyjące w niesformalizowanym związku muszą rzeczy kupować wspólnie (w udziałach), albo darować drugiemu udział we własności rzeczy, jeśli chcą być ich współwłaścicielami. Biorąc więc pod uwagę praktyczne problemy związane z kupowaniem wszystkiego wspólnie, oraz wysoką stawkę podatku od darowizny dla osób niespokrewnionych, współwłasność w praktyce dotyczyć będzie jedynie przedmiotów o największej wartości (nieruchomości, pojazdów, lokat etc.)

 

 

Po trzecie ustalenia na wypadek śmierci. Istotnym prawnym skutkiem małżeństwa jest powołanie małżonków do dziedziczenia po sobie nawzajem. W przypadku osób żyjących w konkubinacie, uczynienie swojego partnera lub partnerki spadkobiercą, wymaga sporządzenia testamentu. O ile kodeks cywilny przewiduje kilka rodzajów testamentów, testament notarialny uznać należy za najbezpieczniejszy, bowiem nie tylko jego sporządzenie potwierdzone zostało przez osobę zaufania publicznego, ale też notariusz musi zadbać aby wszystkie zapisy testamentowe były zgodne z prawem. Pamiętać należy, że testament nie ogranicza się do wskazania spadkobiercy. Możemy bowiem polecić spadkobiercy aby konkretne składniki majątkowe przekazał innym wskazanym osobom. Możemy też np. określić sposób i miejsce naszego pochówku, unikając sytuacji w której rodzina pochodzenia osoby zmarłej będzie próbowała pozbawić partnera (jako osobę formalnie obcą) prawa decydowania o pogrzebie.

 

 

Ten artykuł to jedynie pobieżne ujęcie tematu, a zatem jeśli chcecie, aby Wasz związek zaistniał na płaszczyźnie prawnej, nie wahajcie się skorzystać z pomocy radcy prawnego. Uzyskacie w ten sposób zestaw dokumentów „szytych na miarę”, aby najpełniej połączyć Wasze oczekiwania z możliwościami prawa, przy zachowaniu pełnej poufności.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa