PRAWO ŁATWIEJ

Dla kogo 50% koszty uzyskania przychodu?

01.02.2019

Dla kogo 50% koszty uzyskania przychodu?

Porady prawne dla przedsiębiorców i freelancerów

Porady prawne dla przedsiębiorców i freelancerów

 

 

 

Widziałeś je na rachunku, który podsunął Ci zleceniodawca, bo sam nie masz bladego pojęcia, jak taki rachunek powinien wyglądać, wiesz, że istnieją, ale zupełnie nie wiesz, co dają i kto właściwie może z nich korzystać – czym są 50% koszty uzyskania przychodu?

 

 

 

Czym są?

 

 

Ci, którzy korzystają lub rozporządzają prawami autorskimi lub pokrewnymi mogą obniżyć wynagrodzenie lub pewne pracownicze – ryczałtowe koszty uzyskania przychodów o 50%, 20%. Co to daje? Obniżenie podstawy opodatkowania. Jeżeli kwota wynagrodzenia zostanie obniżona o 50% zaliczka na podatek dochodowy będzie wyliczana od pozostałego wynagrodzenia. Nic więc dziwnego, że jest to kuszące rozwiązanie.

 

 

 

W jakim przypadku przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu?

 

 

Skorzystać z nich mogą Ci, którzy zyskują przychód z przeniesienia praw wynalazczych. Są to koszty przysługujące z tytułu zapłaty wynalazcy za przeniesienie praw własności do twórczości. 50% koszty uzyskania przychodu przysługują również osobom, które mają przychód ze sprzedaży licencji do wynalazków. Podwyższone koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane do przychodów w pierwszym roku trwania licencji z pierwszą osobą lub podmiotem gospodarczym, z którym podpisano umowę licencyjną.

 

 

 

50% koszty uzyskania przychodu mogą sobie wpisać w rachunek osoby, które uzyskują przychód, korzystając z praw autorskich i praw pokrewnych. Te koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia. Dotyczy to wyłącznie określonych branż i działalności związanych z:

 

 

-> działalnością twórczą w zakresie architektury (krajobrazu, wnętrz),

 

-> działalnością twórczą w rozumieniu inżynierii budowlanej i urbanistyki,

 

-> tworzeniem literatury, sztuk plastycznych, wzornictw przemysłowego, muzyki, fotografiki, dzieł audialnych i audiowizualnych,

 

-> programowaniem, tworzeniem programów i gier komputerowych,

 

-> wystąpieniami na scenie w teatrze, tworzeniu materiałów używanych w przedstawieniach (kostiumów, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej),

 

-> uzyskiwaniem przychodu grą aktorską, występami estradowymi, tanecznymi, cyrkowymi, dyrygowaniem, grą na instrumentach i śpiewem,

 

-> dziennikarstwem,

 

-> działalnością muzealniczą, naukową, wydawniczą i edukacyjną,

 

-> działalnością badawczo-rozwojową, naukowo-dydaktyczną, naukową.

 

 

Najprościej rzecz ujmując, koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% mogą stosować osoby, które zdobywają przychód z tytułu wykonywania pracy będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego w przypadku tworzenia na zamówienie i udzielania licencji.

 

 

 

Kiedy nie można wpisać na rachunku 50% kosztów uzyskania przychodu?

 

 

 

W przypadku umowy o pracę – stosujemy wówczas pracownicze koszty podatkowe. W sytuacji świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę pracodawca ma obowiązek podać koszty uzyskania przychodu, ale kwoty te są z góry określone w danym roku. Istnieje stawka podstawowa stosowana do pracowników, którzy zamieszkują (nieważne czy chwilowo, czy są zameldowani na stałe) w miejscu, w którym znajduje się zakład pracy i kwota podwyższonych kosztów, z których skorzystać może pracownik zamieszkujący w innej miejscowości niż znajduje się zakład pracy i nieotrzymujący dodatku za rozłąkę – złożenie oświadczenia w tym celu leży w interesie pracownika. Nie ma przepisu, który nakazuje pracodawcy przypominać pracownikowi o tym prawie.

 

 

 

Nie jest możliwe skorzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%, jeżeli pracujemy na zlecenie lub na umowie o dzieło, a nasz zawód nie jest związany z wykonywaniem działań z wyżej wymienionej listy. Zwykle stosuje się dla tych umów 20% koszty uzyskania przychodu, a ewentualne ponoszenie wyższych kosztów można udowadniać poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających wydatki.

 

 

 

Bywa również tak, że umowa dotyczy rozporządzania prawami autorskimi, ale z ich treści nie wynika wysokość wynagrodzenia, np. w przypadku umowy sprzedaży praw autorskich majątkowych, umowa o niekorzystanie z autorskich praw osobistych. Wówczas nie można w ogóle stosować kosztów uzyskania przychodu.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa