PRAWO ŁATWIEJ

Gdy w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale i długi…

13.10.2018

Gdy w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale i długi…

Spadek - aktywa i długi, jak odrzucić spadek Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda mazowieckie

Spadek - aktywa i długi, jak odrzucić spadek Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda mazowieckie

Kiedy mówimy spadek, myślimy raczej o milionach po zapomnianej cioci z Ameryki, w rzeczywistości jednak może się okazać, że przyjęcie spadku może nie wyjść nam na dobre – zwłaszcza jeżeli nie zainteresujemy się tym, co wchodzi w jego skład. Spadkiem mogą być co prawda bogactwa, ale możliwe, że zmarły pozostawił po sobie długi. Całe szczęście, że spadków można się zrzekać…

 

Dziedziczenie bez testamentu

 

Gdy bliski nie pozostawia testamentu, spadkobiercy dziedziczą zgodnie z ustawą – pierwszeństwo należy do dzieci i małżonka, przy czym małżonek musi otrzymać co najmniej 1\4 dzielonego majątku.

Jakich formalności trzeba dopełnić?                 

 

Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci bliskiego. Wówczas warunkowo dziedziczą spadkobiercy. Warunkowe dziedziczenie polega na tym, że w ciągu 6 miesięcy od powzięcia informacji o tym, że jesteśmy spadkobiercami, możemy zdecydować o tym czy chcemy przyjąć spadek czy się go zrzec. W tym czasie musimy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu określonych dóbr i długów. To właśnie w tym terminie, przed złożeniem oświadczenia powinniśmy zorientować się, co wchodzi w skład spadku, aby móc podjąć decyzję. To bardzo ważne – jeżeli sami nie złożymy oświadczenia po upływie 6 miesięcy automatycznie dziedziczymy określone dobra z tzw. dobrodziejstwem inwentarza – nie możemy już odrzucić spadku, nie ważne co zawierał.

 

Tak samo jak darowizny, spadki są objęte podatkiem. Zwolniona z płacenia podatku od spadku jest jedynie najbliższa rodzina (osoby z tzw. grupy 0 czyli małżonek, zstępni oraz wstępni, a także rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha)  i osoby, których wartość spadku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Kwota ta jest zależna od stopnia pokrewieństwa:

 

->Kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł dla bliskiej rodziny, tj. małżonka, zstępnych (syna, córki, wnuków oraz prawnuków), wstępnych (matki, ojca, dziadków, pradziadków), pasierbów, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.

->Nieco niższa kwota wolna od podatku w wysokości 7276 zł przyznana jest dalszej rodzinie czyli zstępnym rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

->Najniższa kwota wolna od podatku to 4902 zł i obowiązuje wszystkich innych nabywców.

 

Spadkobiercy z grupy 0 mają 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku w urzędzie skarbowym, natomiast pozostali dziedziczący tylko miesiąc.

A co z długami?

 

Jeżeli otrzymamy spadek, w skład którego wchodzić będą zarówno aktywa jak i długi, będziemy zobowiązani (jeżeli oczywiście go nie odrzucimy) do ich spłaty. Na szczęście jeśli przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, długi, które otrzymujemy w spadku nie muszą być płacone w wartości większej, niż otrzymane aktywa. Jeżeli np. otrzymujemy samochód o wartości 50 tysięcy złotych, a długi zmarłego opiewają na większą kwotę, możemy ograniczyć naszą spłatę do 50 tysięcy. Przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza nie może być sytuacji, w której dziedziczymy jedynie długi.

 

Nie znaczy to jednak, że długi te w ogóle nie wpływają na nasz majątek, bowiem od chwili przyjęcia spadku odpowiadamy za niego całym swoim majątkiem.  Oznacza to, że jeżeli nie dowiemy się o tym, że musimy spłacić dany dług czy też spóźnimy się z jego płatnością lub nie zapłacimy w ogóle, komornik może zająć nasze konto bankowe, samochód, nieruchomość, mimo iż nie są one częścią spadku. W dalszym jednak ciągu nie może on zająć kwoty wyższej niż wartość otrzymanych aktywów.

 

Do momentu przyjęcia spadku, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie z elementów wchodzących w skład spadku. Jednak po jego przyjęciu wprost już w sposób nieograniczony – całym swoim majątkiem za całą wartość długu, a nie tylko, jak w przypadku przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, za dług nie większy niż wartość odziedziczonych aktywów.

 

Wykaz inwentarza

Jeżeli przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, możemy złożyć w sądzie lub przed notariuszem wykaz inwentarza. Spłacamy wówczas długi zgodnie ze złożonym wykazem. Wykaz może złożyć również zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu.

 

Jeżeli spłaciliśmy niektóre długi, ale nie wiedzieliśmy lub przy dołożeniu należytej staranności nie mogliśmy się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosimy odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które zostały już spłacone. Oznacza to, że w takiej sytuacji odpowiadamy tylko do wartości spadku, która pozostała nam po spłaceniu wcześniej istniejących długów spadkowych. Za to jeżeli niespłacone zostaną długi, o których mieliśmy możliwość się dowiedzieć lub wiedzieliśmy, poniesiemy odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, ale do takiej wysokości, w jakiej bylibyśmy zobowiązani je zaspokoić, gdybyśmy należycie spłacali wszelkie długi spadkowe. Przepis ten nie dotyczy spadkobiercy, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub takiego, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

 

 

 

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa