PRAWO ŁATWIEJ

Jak „najkorzystniej” przepisać nieruchomość na krewnego?

07.05.2019

Jak „najkorzystniej” przepisać nieruchomość na krewnego?

 

 

W teorii jest wiele sposobów na przekazanie swojego majątku naszym bliskim. Sporządzamy testament, przekazujemy mieszkanie jako darowiznę i myślimy, że jesteśmy gotowi na wszystko. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że zbyt często nie wiemy, jakie konsekwencje pociągają za sobą określone czynności prawne, a nasza niewiedza często ułatwia naszym bliskim plątanie się w sporach o to, co po sobie pozostawiliśmy.

 

 


Dziedziczenie ustawowe

 

 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa spadkowego, to jaką część majątku otrzyma spadkobierca, zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa, jaki łączył go ze spadkodawcą. Dokładny opis dziedziczenia według ustawy możecie znaleźć w jednym z naszych pierwszych artykułów. Pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia wynikającymi z ustawy mają jednak zapisy zamieszczone w testamencie.

 

 

Mieszkanie zapisane w testamencie

 

 

Nie istnieją przepisy idealne i chociaż zdawać się może, że dzielenie majątku zgodnie ze stopniem pokrewieństwa jest najlepszym, najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Jak jednak podzielić na części nieruchomość? Spadkodawca może ułatwić sprawę podziału majątku i przekazać nieruchomość jednemu z uprawnionych do dziedziczenia w testamencie. Ma także możliwość pominięcia w zapiskach innych uprawnionych, chociaż należy pamiętać, że nie jest to równoznaczne z wydziedziczeniem pozostałych spadkobierców (podobnie jak podważenie testamentu, nie jest to łatwe).

 

 

Aby zabezpieczyć swoją wolę, trzeba pamiętać, że aby testament był ważny, musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi to być dokument sporządzony własnoręcznie, opatrzony podpisem i datą, jednak najbezpieczniej będzie, jeżeli zostanie on sporządzony w obecności świadka w postaci notariusza. Takie sposób wyrażenia swojej woli co do losów majątku po śmierci spadkodawcy jest niezwykle ciężki do podważenia. Więcej na temat tego jak przygotować takie pismo, dowiecie się ze wspomnianego wcześniej artykułu.

 

 

Trzeba jednak pamiętać, że pominięcie części spadkobierców nie oznacza, że obdarowany za pomocą testamentów może uchylić się od płacenia zachowku. Nawet jeżeli testament „daje” nam majątek, nie znaczy, że nie będziemy musieli się nim częściowo podzielić z resztą uprawnionych do dziedziczenia.

 

 

Nieruchomość w prezencie – darowizna

 

 

Zawarcie umowy darowizny umożliwia przekazanie nieruchomość bez wnoszenia żadnej opłaty na rzecz obecnego właściciela. Ta umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny jest umową zawieraną między dwoma osobami, ma jednak bardzo podobny charakter do jednostronnych czynności prawnych (np. testamentu).

 

 

Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny. Forma tej zgody nie została w żaden sposób określona. Jednakże skoro zgodnie z artykułem 158 KC umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, obdarowany także powinien złożyć oświadczenie ze zgodą na przyjęcie darowizny w tej formie.

 

 

Umowa o dożywocie

 

 

Umowa o dożywocie jest kolejną z umów cywilnych, dzięki którym można przekazać nieruchomość drugiej osobie. Najprościej jest stwierdzić, że jest to umowa, w ramach której jedna osoba zobowiązuje się zapewniać dożywotne utrzymanie osobie, w zamian za przekazanie własności nieruchomości.

 

 

Co jest ważne w takiej umowie? Przede wszystkim powinno zawrzeć informacje na temat tego, jakie zobowiązania wypełniać będzie jedna ze stron umowy w zamian za przekazanie nieruchomości, aby w przyszłości uniknąć konfliktów i nieporozumień – z uwzględnieniem rodzaju, ale też wartości świadczeń. Istotne jest też opisanie, czym skutkować będzie wygaśnięcie prawa dożywocia.

 

 

Sprzedaż za symboliczną złotówkę

 

 

Tak naprawdę jest to ukrywanie umowy darowizny w kształcie umowy sprzedaży. Takie umowy sprzedaży za symboliczne kwoty o wiele poniżej rynkowej wartości nieruchomości mogą zostać uznane za nieważne, jeżeli ktoś zawnioskuje o unieważnienie tej umowy – liczne wyroki sądów w podobnych sprawach pokazują, że takie obchodzenie prawa rzadko kiedy kończy się dobrze.

 

Jeżeli rozważasz przekazanie nieruchomości swoim bliskim, skontaktuj się z nami. Postaramy się doradzić na jakie rozwiązanie powinieneś się zdecydować.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa