PRAWO ŁATWIEJ

Jak od razu uzyskać alimenty na dzieci, jeżeli czeka Cię długi rozwód?

06.11.2018

Jak od razu uzyskać alimenty na dzieci, jeżeli czeka Cię długi rozwód?

Alimenty przed rozwodem Porada prawna Warszawa

Alimenty przed rozwodem Porada prawna Warszawa

 

To dla nas logiczne, że alimenty pobiera się od byłego małżonka, tymczasem rozwód nie jest jedyną przesłanką dla sądu do nakazania drugiemu małżonkowi łożenia środków na utrzymanie rodziny. Nie są to w zasadzie alimenty, bo te sąd może zasądzić dopiero po rozwodzie, a jednak można żądać, aby sąd zobowiązał drugiego małżonka do łożenia na potrzeby rodziny.

 

Z jakiego tytułu mamy prawo żądać dostarczania środków na utrzymanie rodziny?

 

 

Wstępując w związek małżeński wiążemy się w trzech sferach:

 

 

->Uczuciowej

-> Fizycznej

-> Gospodarczej

 

 

Zawierając związek małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, współdziałania oraz wierności. Kiedy więc w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków nie może liczyć na wsparcie drugiego w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny, sąd po otrzymaniu wniosku może nakazać przeznaczanie części jego dochodów do rąk poszkodowanego małżonka.

 

 

Obowiązek pomocy materialnej pochodzi z zasady pomocy wzajemnej – utrzymywanie gospodarstwa domowego, zapewnianie potrzeb wspólnych dzieci oraz dbania o nie i sprawy rodziny jest obowiązkiem zarówno męża jak i żony.  Odrzucając te obowiązki osoba narusza zobowiązania, które na siebie wziął wchodząc w związek małżeński, jeżeli więc utrzymane jest wspólne pożycie pomiędzy małżonkami, lecz jedna ze stron nie łoży na utrzymanie i nie zajmuje się domem,  można sądownie przymusić ją do zaspokajania potrzeb członków rodziny.

 

A co, gdy nie mieszkamy już razem?

 

 

Separacja faktyczna nie zwalnia z obowiązku wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Nie jest to rozwód ani separacja oficjalnie orzeczona przez sąd. Nawet jeżeli nie mieszkamy z naszym małżonkiem, a oficjalnie pozostajemy małżeństwem, jesteśmy zobowiązani do wzajemnej pomocy.

 

 

Separacja orzeczona wyrokiem sądu zmienia sytuację. Wówczas sąd określa w jakim stopniu druga strona musi uczestniczyć w pokrywaniu wydatków na dziecko.

 

 

Co można uzyskać?

 

 

Środki finansowe – konkretniej pewną część lub całość cyklicznych dochodów małżonka, który uchyla się od pełnienia swoich obowiązków.

 

 

Przede wszystkim jest to rozwiązanie prostsze i szybsze niż rozwód i procesowanie się o alimenty. Wystarczy do pozwu załączyć rachunki i inne dowody ponoszenia kosztów utrzymania rodziny. Warto dołączyć także wniosek o zabezpieczenie przysługujących roszczeń, aby sąd mógł zobowiązać pozwanego do zapłaty. Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń o charakterze alimentacyjnym jest prostsze, niż w innych trybach – wystarczy bowiem, że uprawdopodobnimy (a nie udowodnimy), że przysługuje nam takie roszczenie.

 

 

Jak to wygląda przy rozwodzie?

 

 

Obowiązek alimentacyjny jest ustalany od momentu złożenia pozwu. Jednak od jego złożenia, do faktycznego rozwodu i ostatecznego przyznania alimentów, może minąć kilka miesięcy. Fakt, że po tym okresie, małżonek będzie musiał spłacić wobec nas wysoką należność nie pomoże, jeżeli w trakcie trwania rozwodu i sprawy alimentacyjnej nie będziemy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swojej rodziny.

 

 

O alimenty na eksmałżonka może wnioskować ten, który nie był winny rozpadu małżeństwa, jeżeli rozstanie z drugą (winną rozpadu pożycia) osobą spowodowało znaczne pogorszenie jego warunków życiowych (finansowych). Nie oznacza to jednak, że kwota wypłacana przez eksmałżonka ma sprawić, że rozwiedzeni będą żyli na tej samej stopie życiowej. Sytuacja ma się inaczej w odniesieniu do dzieci – one bowiem zawsze mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej.

 

 

Obowiązek alimentacyjny wobec eksmałżonka wygasa w momencie, w którym wstąpi on w nowy związek małżeński. Warto pamiętać, że jeżeli zasądzona kwota alimentów będzie przekraczać możliwości finansowe zobowiązanego, może on wnioskować o jej zmniejszenie.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa