PRAWO ŁATWIEJ

Kiedy rozwód, a kiedy separacja?

22.10.2018

Kiedy rozwód, a kiedy separacja?

Rozwód czy separacja - róznice Dubiel I Sawinda radcowie prawni Warszawa

Rozwód czy separacja - róznice Dubiel I Sawinda radcowie prawni Warszawa

Chociaż przysięgając sobie, że będziemy się kochać i szanować do końca życia, trudno nam uwierzyć, że uczucie może kiedyś zgasnąć lub co gorsza zamienić się we wzajemną pogardę, ludzie się zmieniają i zmienia się to, jak czujemy. W Polsce rozwody są coraz częstsze. Kiedy dojdziemy do wniosku, że nie potrafimy już razem żyć, zaczynamy się zastanawiać, które rozwiązanie będzie lepsze separacja czy rozwód? Teoretycznie wszyscy wiemy, czym one się różnią, ale czy na pewno?

 

 

Dlaczego decydujemy się na separację?

 

 

Pozwala ona przede wszystkim pozbierać myśli. Nie jest to ostateczne rozwiązanie, dzięki niemu małżeństwo, które trwa w konflikcie, ale wciąż ma nadzieję na poprawę sytuacji, może pozostać razem (chociaż osobno), odpocząć od nawarstwiających się kłopotów i kłótni i na spokojnie zastanowić się, czego chce.

 

 

Warto jednak pamiętać, że separacja nie jest jedynie „pauzą” w małżeństwie, „zawieszeniem” partnerstwa – pociąga ona za sobą prawne konsekwencje, które mogą pogorszyć sytuację w związku. Ale po kolei…

 

 

Rozkład pożycia małżeńskiego

 

 

Pożycie małżeńskie przejawia się we wspólnocie duchowej, gospodarczej i fizycznej małżonków. Jeżeli żadna z tych więzi nie istnieje już w związku, mówi się o zupełnym rozkładzie pożycia, który jest przesłanką do orzeczenia separacji lub rozwodu.

 

 

Oczywiście zdarzają się wyjątki, np. mimo zupełnego rozkładu pożycia małżonków łączy jeszcze element wspólnoty gospodarczej, np. zamieszkiwanie w jednym domu. Jednak wyjątki nie są uznawane w sferze duchowej i fizycznej – nawet sporadyczne stosunki fizyczne wskazują na niezupełny rozkład pożycia.

 

Czym jest separacja?

 

 

Polega ona na tym, że chociaż brakuje wspólnego pożycia małżonków, to formalnie wciąż pozostają oni małżeństwem. Do orzeczenia separacji przez sąd potrzeba zupełnego, ale nie trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeka się najczęściej w sytuacji, w której można się spodziewać, że małżonkowie mogą powrócić do wspólnego życia.

 

 

Chociaż do wniesienia wniosku (albo pozwu, bo postępowanie w tej sprawie może być zarówno nieprocesowe jak i procesowe) o separację nie potrzeba zgody małżonka, nawet gdy to on jest winny rozpadu małżeństwa, sąd może odmówić orzeczenia separacji, jeżeli wskutek niej ucierpieć może dobro małoletnich dzieci z tego małżeństwa – bardziej niż gdyby nie została orzeczona.  Z podobną ewentualnością należy się liczyć w sytuacji, w której separacja byłaby niezgodna z zasadami współżycia społecznego, np. gdyby separacja stanowiła poważną krzywdę dla drugiego małżonka.

 

 

Separacja niesie za sobą następujące skutki:

 

 

->Będąc w separacji nie możemy zawrzeć kolejnego małżeństwa.

 

->Wraz z orzeczeniem separacji powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy stronami, co oznacza, że możemy wnioskować o podział majątku.

 

->W zależności od zaistniałej sytuacji sąd może nas zobowiązać do pomagania sobie nawzajem w określonych kwestiach.

 

->Tracimy możliwość dziedziczenia z ustawy po drugim małżonku. Utracimy też prawo do zachowku.

 

->Jeżeli dzieliliśmy mieszkanie, sąd orzeknie o sposobie korzystania z niego.

 

->Sąd rozstrzygnie na temat władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi oraz wskaże koszty, jakie będzie ponosić każda ze stron w związku z utrzymaniem i wychowaniem dzieci.

 

 

Separacja nie jest stanem trwałym i przy zgodnym żądaniu obojga małżonków sąd może przywrócić dawny stan znosząc separację.

 

Czym jest rozwód?

 

 

Rozwód jest trwały. Nie da się go cofnąć, choć rozwodnicy mogą ponownie zawrzeć między sobą małżeństwo. Sąd orzeka rozwód na wniosek jednego lub obojga małżonków, jeżeli rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny oraz trwały. Trwałości rozkładu ocenia się m. in. po ilości czasu, który minął od kiedy doszło do rozkładu pożycia w każdej z trzech sfer. Dziś przyjmuje się, że powinien trwać kilka miesięcy. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę, który także może trwać kilka miesięcy, można doliczyć do czasu trwania rozkładu.

 

 

Rozwód może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie widzimy szans na dalsze, wspólne życie. Możemy po nim wejść w nowy związek małżeński. Pozostają nam jednak pewne obowiązki – współdziałanie w kwestii wychowywania i utrzymywania dzieci pochodzących z tego związku. Mamy również wynikające z tego obowiązku prawa do kontaktu z dziećmi. Rozwód może nie być możliwy, jeżeli wnioskujemy o niego będąc jednocześnie winnymi rozkładu pożycia małżeńskiego i nasz małżonek nie wyrazi na niego zgody lub sąd oddali powództwo. W takich wypadkach małżonkowie nie będą mogli się już rozwieźć, chyba że podstawę do rozwodu będą stanowić inne okoliczności. Jeżeli z kolei na rozwód nie pozwalają nam przekonania religijne, możemy również skorzystać z separacji.

 

 

Różnice i podobieństwa

 

->Tak samo jak w przypadku rozwodu, przy separacji sąd orzeka który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Możliwe jest orzeczenie o winie obojga, o separacji bez winy, lub o winie jednego z małżonków.

 

->Zarówno o rozwód, jak i o separację możemy wnosić bez zgody męża czy żony.

 

->Póki co mediacja nie jest obowiązkowa w żadnym z przypadków, ale sąd może je zalecić, jeżeli uważa, że istnieje możliwość pojednania.

 

->Aby rozwód został orzeczony musi dojść do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, w przypadku separacji jedynie do zupełnego.

 

->Separacja może zostać orzeczona w trybie nieprocesowym, jednak rozwód orzekany jest jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego.

 

->Po rozwodzie możemy zawrzeć nowy związek małżeński, nie możemy tego zrobić w trakcie trwania separacji.

 

->Separacja nie daje małżonce możliwości powrotu do panieńskiego nazwiska, pozwala na to rozwód.

 

->Orzeczenie separacji z reguły przebiega sprawniej niż rozwodu, w trakcie którego trzeba udowodnić, że rozkład pożycia jest trwały.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa