PRAWO ŁATWIEJ

Mobbing czy nie? Które zachowania w pracy są niedopuszczalne i jak z nimi walczyć?

06.11.2018

Mobbing czy nie? Które zachowania w pracy są niedopuszczalne i jak z nimi walczyć?

Mobbing czym jest i jak się bronić Porada prawna pomoc prawnika odszkodowanie

Mobbing czym jest i jak się bronić Porada prawna pomoc prawnika odszkodowanie

 

Nikt z nas nie chce przyznać, że jest firmowym workiem treningowym – nie ważne czy szefa, czy współpracowników. Dlatego, kiedy ktoś w środowisku pracowniczym robi sobie żarty, które nam nie odpowiadają lub narusza naszą przestrzeń, mówimy sobie: „Nie bądźmy delikatni.”, „Jesteś przewrażliwiony”. Łatwo w tzw. Mordorze zgubić własną godność – musimy mieć pieniądze, musimy mieć pracę, chcemy zrobić karierę. Wiadomo, że żeby coś osiągnąć, trzeba troszeczkę pocierpieć.

 

 

Mobbing czy nie?

 

 

„Byłam twardą babeczką, która pracowała już w naprawdę różnych miejscach, dlatego kiedy wreszcie usiadłam przy swoim biurku w spokojnej pracy od 8 do 16 byłam szczęśliwa i nie zamierzałam go oddawać nikomu. Kiedy wówczas dziewczyny oburzały się, że szef się pastwi nad kimś, ustawicznie wyśmiewając jego pracę na forum, ja mówiłam: „No, bo rzeczywiście X pracuje słabo”. Kiedy nazywał jedną z nich „pipką”, dochodziłam do wniosku, że robią dużo szumu o nic.”

 

 

Mamy różną wrażliwość i charaktery, więc różne zachowania będą nam przeszkadzać mniej lub bardziej. Nie zawsze oznacza to mobbing, bo w różnych biurach atmosfera i bezpośredniość jest na różnym poziomie. Na początku, jeżeli nam one nie odpowiadają, może powinniśmy poszukać innej pracy lub dać do zrozumienia osobom przekraczającym pewne granice, że sobie tego nie życzysz.  Jak więcej rozpoznać, kiedy mamy już do czynienia z mobbingiem?

 

 

Nie zgłaszamy go, bo trudno go udowodnić, jeszcze trudniej, żeby wszystkie przesłanki do stwierdzenia mobbingu zostały spełnione. Z definicji są nim działania i zachowania dotyczące tylko i wyłącznie pracownika, a które polegają na zastraszaniu, długotrwałym i uporczywym dręczeniu, które sprawia, że zaniżona jest jego ocena przydatności zawodowej. Są to również wszelkie działania mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika pośród innych, które mają na celu wyizolowanie go z zespołu pracowników.

 

 

Katem może być nie tylko pracodawca, ale także bezpośredni przełożony, a nawet inny pracownik lub pracownicy. Co ciekawe zwykle mobber (osoba stosująca mobbing) nie ma żadnego racjonalnego powodu dla nękania pracownika.

 

 

Co dokładnie jest mobbingiem?

 

 

Nie wystarczy kilka żartów rzuconych luźno pod adresem kolegi czy koleżanki, żeby mówić o mobbingu. Podejmowane działania muszą być:

 

 

-> Długotrwałe

 

-> Uporczywe

 

-> Powtarzające się w krótkich odstępach czasowych

 

-> Odczuwalne przez pracownika jako działania stałe

 

 

Chociaż nie ma minimalnego okresu w jakim działania muszą być podejmowane, aby uznać je za mobbing, to przyjmowane jest, że trwać powinny co najmniej kilka miesięcy.

 

 

Czym więc jest mobbing?

 

 

Ciągle krytykowanie pracownika i demonstracyjne upokarzanie go publicznie jak najbardziej wchodzą w skład czynności będących mobbingiem. Oczernianie go oraz obraźliwe gesty w miejscu pracy również nie są na miejscu. Nawet utrudnianie mu pracy poprzez ignorowanie pracownika i wydawanie sprzecznych poleceń może być uznane za formę mobbingu.

 

 

Oczywiście w zakładach pracy można być świadkiem także ostrzejszych form mobbingu – wyzywanie go wprost oraz zastraszanie. Dyskredytowanie i otwarte upokarzanie go, ale także powierzanie zadań niewspółmiernych do możliwości i kompetencji (np. banalnych w celu upokorzenia) również jest formą mobbingu.

 

 

Zmuszenie do złożenia wypowiedzenia a wypowiedzenie umowy

 

 

Wypowiedzenie umowy pracownikowi nie jest mobbingiem, jest to bowiem naturalne uprawnienie pracodawcy. O psychicznym znęcaniu się nad pracownikiem możemy mówić w przypadku, w którym nie pracodawca nie daje pracownikowi wypowiedzenia, ale swoim zachowaniem kieruje pracownika na skraj wytrzymałości psychicznej niejako zmuszając go do złożenia wypowiedzenia.

 

 

Mobbing bywa mylony z sytuacjami stresowymi w miejscu pracy. Konflikty z pracownikami lub przełożonymi często odbieramy personalnie, tymczasem w firmie nie musimy się lubić ze wszystkimi. Może też nam się zdawać, że mobbing to czynności kontrolne wobec pracownika, że ich częstość oznacza brak zaufania albo próbę upokorzenia. Jakkolwiek nieprzyjemne mogą być, nie stanowią jednak formy szykanowania o ile nie towarzyszą im inne cechy mobbingu.

 

 

Dowody mobbingu?

 

 

Przecież nie będziemy nagrywać każdej minuty w biurze, czekając aż tyran nadejdzie, żeby uwiecznić kolejny przytyk lub próbę upokorzenia pracownika. A przecież jakoś trzeba dowodzić, że mobbing miał miejsce. W tym przypadku bardzo ważne są dowody pisemne oraz zeznania osób, które były ofiarami mobbingu.

 

 

Trudno przekonać do pomocy osoby, które nadal są zatrudnione, nie były ofiarami znęcania się przełożonego i chcą zachować pracę. Świadkiem mobbingu mogli być jednak klienci firmy, a także inne osoby, które mogą poświadczyć, że były świadome lub widziały/słyszały sytuacje opisywane przez ofiarę mobbingu.

 

 

 Jako dowody pisemne mogą posłużyć maile lub smsy wysyłane przez mobbera, zaświadczenia lekarskie ( wydane z powodu rozstroju organizmu), skargi ofiary złożone do inspekcji pracy z prośbą o pomoc.

 

 

Co nam daje pozew?

 

 

W pierwszym odruchu na pewno będą działać nasze emocje i przyznamy się przed sobą, że chcemy po prostu zobaczyć, jak z twarzy naszego tyrana znika krzywy uśmieszek. Trzeba jednak pamiętać, że za mobbingu w miejscu pracy odpowiada bezpośrednio pracodawca, bo to on jest zobowiązany do walki z mobbingiem w firmie. Może więc, jeżeli sprawcą jest inny pracownik lub przełożony, warto porozmawiać z pracodawcą?

 

 

Możemy dochodzić swoich praw, jeżeli wskutek mobbingu rozwiązaliśmy umowę o pracę lub doszło do rozstroju zdrowia. Przepisy określają dolną granicę odszkodowania, które możemy uzyskać, więc w konsekwencji to co otrzymamy w razie wygranej sprawy, może być sporą kwotą.

 

 

Przy rozstroju zdrowia możemy otrzymać zadośćuczynienie, jednak konieczne jest dowiedzenie przez sądem, że stan zdrowia uległ pogorszeniu właśnie w związku z działaniem mobbera. Jeżeli nasze zdrowie nie uległo pogorszeniu odszkodowania możemy dochodzić z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa