PRAWO ŁATWIEJ

Na czym polega inspekcja lokalu użytkowego?

21.02.2019

Na czym polega inspekcja lokalu użytkowego?

Dostałam wypowiedzenie, co mogę zrobić Dubiel&Sawinda porady prawne Warszawa

Dostałam wypowiedzenie, co mogę zrobić Dubiel&Sawinda porady prawne Warszawa

Do prowadzenia wielu rodzajów działalności gospodarczej potrzeby jest lokal. W nielicznych przypadkach początkujący przedsiębiorca ma aktywa pozwalające na jego zakup. Zwykle jednak pierwsze pomieszczenia, które służą nam do świadczenia usług, najmujemy. Zanim uruchomimy działalność pod danym adresem, musimy jeszcze załatwić formalności i zadbać o to, by wybrany przez nas lokal spełniał odpowiednie wymagania.

 

 

 

Jakie wymagania musi spełniać lokal przeznaczony do celów komercyjnych?

 

 

 

Podstawowe wymagania to te, które wynikają z przepisów prawa budowlanego, ale oczywiście jest jeszcze wiele innych, które należy spełnić, zanim rozpoczniemy świadczenie usług naszym klientom. Pomieszczenia, z których korzystamy, muszą być zgodne z wymogami sanitarnymi, bezpieczeństwa, higieny pracy, a także przeciwpożarowymi.

 

 

 

Trudno zająć się takimi przystosowaniami w pojedynkę. Zwykle konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, jeżeli lokal nie jest jeszcze zgodny z wymaganiami. Przepisy, które opisują te wymagania, są zwykle rozproszone w wielu aktach prawnych. Radca prawny może poinformować nas, czego potrzebuje nasz lokal, ale jeżeli trzeba wprowadzić wiele zmian, może okazać się, że niezbędna będzie również pomoc architekta – jeżeli konieczne będzie wydanie opinii lub sporządzenie projektu.

 

 

 

Działalność gospodarcza w mieszkaniu?

 

 

 

Wiele biur działa w lokalach, które były pierwotnie mieszkaniami. Zmiana sposobu użytkowania części budynku musi iść w parze z uzyskaniem decyzji administracyjnej, której treść zawierać będzie pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania. Zanim jednak złożymy wniosek o wydanie takiej decyzji, musimy uzyskać pozwolenia, opinie i uzgodnienia, które opisują przepisy prawa budowlanego. Jeżeli nie wiesz jakie to dokumenty, z chęcią pomożemy Ci w ich zgromadzeniu. Trzeba pamiętać, że jeżeli dopuścimy się samowoli budowlanej, będziemy zobowiązani do przywrócenia stanu poprzedniego.

 

 

 

Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednią przestrzeń do pracy. Kodeks pracy wymienia normy bhp, które musi spełniać lokal, w którym wykonywana będzie praca. Warto dowiedzieć się, jakie to normy, żeby nie narazić się na kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. PIP może nawet zakazać prowadzenia określonych rodzajów działalności w budynkach lub pomieszczeniach, które nie spełniają wymagań. Najłatwiej więc będzie znaleźć lokal, który wcześniej był wykorzystywany do prowadzenia podobnej działalności do naszej.

 

 

 

Obowiązkowe kontrole lokalu

 

 

 

Nawet gdy już skończymy wszelkie remonty, nie możemy jeszcze rozpocząć działalności. Często konieczna jest obowiązkowa kontrola, przejść ją muszą m.in. lokale, które będą służyć jako:

 

 

 

-> obiekty sportu i rekreacji, odkryte baseny, zjeżdżalnie i wyciągi narciarskie,

 

-> szkoły, przedszkola, internaty,

 

-> laboratoria i placówki badawcze, archiwa,

 

-> kina, muzea czy galerie sztuki,

 

-> żłobki, domy pomocy i opieki społecznej,

 

-> lecznice weterynaryjne, szpitale i przychodnie zdrowia,

 

-> hotele robotnicze, hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne, budynki biurowe i konferencyjne,

 

-> wielorodzinne budynki mieszkalne,

 

-> sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe,

 

-> restauracje, bary, kasyna, dyskoteki,

 

-> warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, dworce,

 

-> stacje paliw,

 

-> place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi,

 

-> obiekty gospodarki wodnej, m.in. zbiorniki wodne i stawy rybne, wolno stojące kominy i maszty.

 

 

Inspekcja lokalu użytkowego

 

 

 

Kiedy już rozpoczniemy działalność w wynajmowanym lokalu, czekać może nas kolejne wyzwanie, którym może okazać się inspekcja właściciela lokalu. Kodeks Cywilny nie przewiduje wprost takiej możliwości, niemniej jednak nie ma także przepisu zakazującego takiej inspekcji. Najczęściej podczas podpisywania umowy pomija się tę kwestię, co nie jest wcale dobre dla żadnej strony.

 

 

 

Najlepszym wyjściem jest określenie z góry procedury inspekcji – zapisy te umieścić można w umowie. Powinny one dotyczyć częstotliwości wizyt właściciela, a także określać porę dnia i okoliczności, w jakich powinna być przeprowadzana inspekcja, aby nie stały się one uciążliwe ani dla użytkującego lokal, ani dla jego potencjalnych klientów. A co zrobić, jeżeli inspekcja zdarza się, mimo braku porozumienia stron na ten temat? Czy najemca może w jakiś sposób bronić się przed wstępem właściciela do lokalu?

 

 

Wynajmujący oddaje najemcy rzecz lub lokal do swobodnego użytkowania „na wyłączność”, jeżeli umowa nie zawiera żadnych innych postanowień w tej kwestii. Wynajmujący ma oczywiście prawo do przeprowadzenia kontroli użytkowania swojego lokalu, nie powinno to jednak stanowić naruszenia praw najemcy. W sytuacji, kiedy wizyty właściciela lokalu stają się uporczywością, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego w celu obrony swoich praw.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa