PRAWO ŁATWIEJ

Nie zasłużyłem na dyscyplinarkę! Co robić?

07.01.2019

Nie zasłużyłem na dyscyplinarkę! Co robić?

Zwolnienie dyscyplinarne. nie zasłużyłem Porady prawne Warszaw

Zwolnienie dyscyplinarne. nie zasłużyłem Porady prawne Warszaw

Dyscyplinarka to często dramat dla pracownika. Informacja  o zwolnieniu dyscyplinarnym na zawsze zostaje w naszym świadectwie pracy. Często jednak pracownik uważa, że nie zasłużył na takie potraktowanie (powody, dla których można zwolnić pracownika dyscyplinarnie wymienia się w art. 52 k.p). Czy można się odwołać od decyzji szefa?

 

 

Za co można dostać „dyscyplinarkę”?

 

 

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Najczęściej za takie uważa się:

 

 

-> odmowę wykonania polecenia służbowego (jeżeli należy ono do obowiązków wymienionych w umowie)

-> zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy

-> przywłaszczenie lub zniszczenie mienia pracodawcy

-> spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub stawienie się do pracy pod jego wpływem

-> nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

 

 

Często powodem rozwiązania umowy o pracę jest też podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej, nawet jeżeli nie podpisano dokumentu, zgodnie z którym pracownik jest objęty zakazem konkurencji. Wówczas jednak rozwiązanie umowy powinno przebiec za porozumieniem stron, jeżeli to zachowanie nie stanowi poważnego naruszenia interesów pracodawcy.

 

 

Dyscyplinarka może nas czekać również, jeżeli popełnimy przestępstwo, nawet jeżeli nie popełniliśmy go w trakcie pełnienia obowiązków pracowniczych i nie jest ono związane z naszą karierą, ale uniemożliwia pracodawcy dalsze zatrudnienie danej osoby (stanowiska, na których wymagana jest niekaralność, np. nauczycieli, kandydatów na policjantów, itd.). Przestępstwo to nie może być domniemane – konieczne jest stwierdzone jego popełnienie prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

Podobnie będzie, kiedy pracownik zajmował stanowisko, na którym wymagane były konkretne uprawnienia, które utracił z własnej winy, co oznacza, ze nie jest on zdolny do dalszego wykonywania danej pracy, np. jeżeli zawodowy kierowca straci prawo jazdy w wyniku jeżdżenia pod wpływem alkoholu

 

 

Skuteczne zwolnienie dyscyplinarne

 

 

 

Takie zwolnienie musi nastąpić w ściśle określonym czasie. Gdy pracodawca dowie się, że zdarzyło się coś, co uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne, musi w ciągu miesiąca wręczyć pracownikowi tzw. oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę – nie będzie to możliwe po dłuższym okresie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać dokonane na piśmie. Konieczne jest wskazanie przyczyny dyscyplinarnego zwolnienia i poinformowanie pracownika o prawie do odwołania się w sądzie pracy w określonym terminie.

 

 

Sytuacja może być bardziej skomplikowana, gdy oświadczenie składa się pracownikowi zatrudnionemu w dużej firmie, wówczas miesięczny termin liczy się (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego) od momentu, kiedy wiedzę o przewinieniu powzięła osoba lub organ upoważniony w firmie do złożenia oświadczenia woli pracownikowi.

 

 

Jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego, konieczne jest dodatkowo skonsultowanie się ze związkami przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym. Związek ma maksymalnie 3 dni na wyrażenie swej opinii pracodawcy.

 

 

Nie ma żadnej „ochronki”. Dyscyplinarnie mogą zostać zwolnieni nawet pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, tj. pracownicy w okresie przedemerytalnym, pracownice w ciąży.

 

 

Odwołanie

 

 

 

Pracodawcy popełniają błędy w dyscyplinarkach.

 

 

Często zdarza się im nie trzymać ustawowego terminu. Często nie znają go też pracownicy, co kończy się tym, że po prostu przyjmują fakt zwolnienia do wiadomości, a potem nie widzą wyjścia z sytuacji. Jeżeli podano nam oświadczenie po upłynięciu więcej niż miesiąca od chwili zachowania, które szef uważa za podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego, jest już za późno na takie rozwiązanie.

 

 

Na podstawie uzasadnienia możemy odwołać się do sądu (pracodawca musi nas poinformować o tym prawie, kiedy wręcza nam oświadczenie). Jeżeli uważamy, że przyczyna zwolnienia jest nieprawdziwa lub nie stanowi powodu do rozwiązania umowy w takim trybie, możemy odwoływać się do sądu. Brak uzasadnienia lub pouczenia o możliwości odwołania się do sądu również może oznaczać wadliwość zwolnienia i sąd może zdecydować o przywróceniu nas do pracy.

 

 

Pracownik ma 21 dni na odwołanie się od decyzji pracodawcy. Jeżeli nie wystąpimy do sądu w terminie, to niestety nawet gdy dyscyplinarka zawiera rażące błędy, nie możemy już walczyć o odszkodowanie ani przywrócenie do pracy. No i liczymy od dnia wręczenia dyscyplinarki – jeżeli dostajemy w poniedziałek, to mamy czas do poniedziałku za trzy tygodnie. Żadne święta ustawowo wolne od pracy nie wpływają na wydłużenie terminu na złożenie odwołania od dyscyplinarki. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ostatni dzień na złożenie odwołania to święto wolne od pracy – wówczas możemy złożyć je następnego dnia.

 

 

Poważne naruszenie obowiązków pracowniczych

 

 

 

Co może kryć się pod tym terminem… Wspominaliśmy, że nieuzasadnione niepojawienie się w pracy może skutkować natychmiastowym zwolnieniem dyscyplinarnym. Czy jednorazowe spóźnienie do pracy lub nieobecność jest rażącym naruszeniem obowiązków, przy których zwykłe wypowiedzenie to za mało? Pomyłka, która w dużym stopniu nie zaszkodzi firmie, a mogła zdarzyć się każdemu, także nie powinna być powodem zwolnienia dyscyplinarnego.

 

 

Trudno Ci przewidzieć, jak sąd może potraktować Twój przypadek? Odezwij się do nas. Mamy doświadczenie w podobnych sprawach. Doradzimy Ci.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa