PRAWO ŁATWIEJ

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

21.05.2019

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

 

 

Rozwód rodziców to niewątpliwie prawdziwa tragedia dla większości dzieci. Pojawia się przed nimi trudne wyzwanie – odnalezienie się w tej nowej sytuacji. Prawo rodzinne i opiekuńcze dąży do zminimalizowania stresu i zapewnienia takiego rozwiązanie kwestii opieki nad potomkiem, aby rozwód jak najmniej naruszał dobro dziecka.

 

 

Dla dobra dziecka

 

 

Zapisy zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym pozwalają na ustanowienie opieki naprzemiennej – oznacza to, że rozwiedzeni rodzice mogą wspólnie (w równym stopniu) decydować o dobru dziecka i roztaczać nad nim opiekę. Sądy coraz częściej orzekają opiekę tego typu. Umożliwia to dziecku rozwijanie tak samo intensywnych relacje z ojcem, jak i z matką.

 

Sąd podczas rozprawy decyduje jakie koszty utrzymania i wychowania dziecka ponosić ma każde z rodziców. Jeżeli władza rodzicielska zostanie pozostawiona obojgu rodzicom, sąd może określić dokładniej sposób jej wykonywania i kontakty z dziećmi.

 

 

Opieka naprzemienna – jak doprowadzić do jej orzeczenia?

 

 

Ustanowienie opieki naprzemiennej musi zostać poprzedzone osiągnięciem porozumienia przez rodziców. To porozumienie określane jest mianem planu wychowawczego, który musi zostać opracowany przez rodziców i przedstawiony w formie pisemnej.

 

 

Sąd może orzec o wspólnym wykonywaniu rodzicielskiej w odpowiedzi na przedstawione pisemne porozumienie, ale także w obliczu jego braku. Decydującym czynnikiem mającym na to wpływ jest dobro dziecka.

 

 

Często podczas opracowywania porozumienia małżonkowie korzystają z pomocy mediatora. Z jego wsparciem opracowany jest harmonogram pobytu dziecka u każdego z rodziców. W tym harmonogramie określa się np. jak spędzane będą święta i okresy wolne od szkoły – ferie zimowe i letnie wakacje. Jeżeli sąd zaakceptuje przedstawiony plan (uzna go za zgodny z dobrem dziecka), orzeknie opiekę naprzemienną.

 

 

Opieka naprzemienna w praktyce

 

 

Ten model opieki nad dzieckiem jest w Polsce stosunkowo nowy. Dopiero w 2009 roku wprowadzono pojęcie planu wychowawczego do polskiego prawa. W rzeczywistości jednak opieka naprzemienna nie zawsze oznacza, że dziecko rzeczywiście spędza czas w równym stopniu z obojgiem rodziców. Orzeczenie o opiece naprzemiennej często pozwalało po prostu na częste kontakty z dzieckiem, podczas gdy wciąż miało ono jedno miejsce zamieszkania.

 

 

W 2015 roku jednak w orzecznictwie zaczął się pojawiać pogląd, że dziecko, nad którym rodzicie mają roztaczać opiekę naprzemiennie, powinno mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. W rzeczywistości opieka naprzemienna nie zawsze jest orzekana. Najważniejsze jest dobro dziecka – oznacza to, że sąd musi mieć pewność, że rodzice będą w stanie współpracować ze sobą stale dla dobra dziecka.

 

 

Dzisiaj wola dziecka także jest istotna przy orzekaniu o prawach rodzicielskich. Zgodnie z art. 576 § 2 k.p.c., jeżeli stan umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka pozwala na jego przesłuchanie, powinno zostać wysłuchane przez sąd, który powinien uwzględnić jego rozsądne żądania i prośby.

 

 

Opieka naprzemienna a alimenty

 

 

Wydaje się raczej rzeczywiste, że jeżeli dziecko spędza czas w podobnym wymiarze z matką, jak i z ojcem, to kwestia pokrywania kosztów utrzymania dziecka będzie się rozwiązywać automatycznie, a przynajmniej będzie o wiele łatwiej. Sądy często orzekają, że obowiązkiem utrzymywania dziecka obarczeni są oboje z rodziców i powinni się oni podzielić wydatkami po połowie. Nie padają żadne kwoty alimentów – to kolejna rzecz, co do której rodzice powinni dojść do porozumienia.

 

 

Jeżeli w kwestii finansowania potrzeb dziecka nie będzie zgody pomiędzy opiekunami, sąd może wydać orzeczenie o alimentach – w tym przypadku sąd sprecyzuje kwotę, którą miesięcznie trzeba będzie przeznaczać na zaspokojenie potrzeb dziecka. Powinien rzecz jasna wziąć pod uwagę ilość czasu, którą każdy z rodziców spędza z dzieckiem, a także ich możliwości finansowe związane z wykonywaną pracą i otrzymywanym wynagrodzenie. Możliwe jest, że alimenty zostaną przyznane temu byłemu małżonkowi, który jest w gorszej sytuacji finansowej lub poświęca dziecku więcej czasu.

 

 

Przy opiece naprzemiennej, w przypadku której oboje rodziców powinno pokrywać na bieżąco wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb dziecka, alimenty są zazwyczaj niższe niż w sytuacji, w której tylko jeden z rodziców pełni stałą opiekę nad dzieckiem.
Nadmienić należy, że aktualnie problem niepłacenia alimentów przez zobowiązanego do tego rodzica jest bardzo częstym problemem. Analiza sytuacji rodzin, w których zasądzono alimenty pokazuje, że osób, które nie wywiązują się z obowiązku płacenia alimentów wciąż przybywa.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa