PRAWO ŁATWIEJ

Otrzymałem omyłkowo wypłacone wynagrodzenie – czy mogę je zatrzymać?

22.10.2018

Otrzymałem omyłkowo wypłacone wynagrodzenie – czy mogę je zatrzymać?

Niesłusznie przyznane wynagrodzenie - czy można sobie zatrzymać Dubiel i Sawinda radcowie prawni Warszawa

Niesłusznie przyznane wynagrodzenie - czy można sobie zatrzymać Dubiel i Sawinda radcowie prawni Warszawa

Cuda się zdarzają! Czasami pracodawca wypłaci nam więcej pieniędzy, niż rzeczywiście nam się należało. Czasami w uznaniu dla naszych zasług… Częściej zdarza się to przez przypadek. Czy wolno nam zachować omyłkowo wypłacony dodatek do wynagrodzenia?

 

 

Czym są świadczenia nienależne?

 

 

Należy pamiętać, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia we właściwej wysokości spoczywa na pracodawcy, a pracownik ma prawo domniemywać, że zostało ono wypłacone właściwie.

 

 

Za nienależne uważa się środki przekazane mimo tego, że ustała podstawa prawna do ich wypłacania. Nie należą się pracownikowi także te pieniądze, do przekazania których pracodawca nie jest zobowiązany lub które zostały mu przekazane omyłkowo.

 

 

Zwykle sytuacja taka zachodzi poprzez błąd osoby odpowiedzialnej za dokonywanie przelewów lub pomyłkę w obliczaniu wysokości pensji przy np. skorzystaniu ze zwolnienia chorobowego.

 

Jak pracodawca NIE może dochodzić zwrotu omyłkowego świadczenia?

 

 

Pracodawca nie może sobie ot tak po prostu pomniejszyć Twojej kolejnej pensji o sumę, którą omyłkowo wypłacił ci w poprzednim miesiącu. Prawo pracy pozwala na jednostronne potrącenie jedynie w przypadku zajęcia komorniczego, zaliczki udzielonej pracownikowi oraz kary pieniężnej.

 

 

Jeżeli pracodawca potrącił omyłkowo wypłacone wynagrodzenie z Twojej pensji, możesz domagać się od firmy zapłaty wynagrodzenia, które zostało pomniejszone niezgodnie z prawem. Pracodawca naraża się takim działaniem na karę grzywny.

 

 

Potrącenie kwoty z wynagrodzenia

 

 

Nadpłatę odliczyć można, jeżeli dotyczyła okresu nieobecności podwładnego w pracy  – czyli okresu, w którym nie należało mu się wynagrodzenie – w tym przypadku właściwie nie mówimy nawet o potrąceniu, lecz o odliczeniu (korekcie wypłaty).  Można go dokonać bez zgody pracownika, ale jedynie w najbliższym terminie wypłaty. Jeżeli pracodawca przegapi ten termin, nie może odliczyć kwoty od dalszych wypłat i może dokonać odliczenia jedynie za Twoją zgodą.

 

 

Twoja zgoda jest również wymagana przy potrąceniu nadpłaty, która nastąpiła z winy firmy, tj. przez złe wysłanie przelewu lub niepoprawnych wyliczeniach kwoty. Twoja zgoda musi mieć formę pisemną i odnosić się do konkretnej, nadpłaconej kwoty. Zgoda ustna, ani tym bardziej blankietowa (dotycząca wierzytelności bez podanej kwoty, mogących dopiero powstać) nie może być podstawą do odliczenia.

 

 

Na drodze sądowej…

 

 

Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na potrącenie, jedyną szansą pracodawcy na odzyskanie nadpłaconej kwoty jest skorzystanie z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu się w sądzie.

 

 

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że pracodawca musi Ci udowodnić, że:

 

 

->Uzyskałeś świadczenie bez podstawy prawnej

->Wiedziałeś o konieczności zwrotu wypłaconego świadczenia, ale i tak je wydałeś, postępując w ten sposób w złej wierze.

 

Jeżeli jako pracownikowi uda Ci się wykazać, że zużyłeś przekazaną Ci kwotę w dodatku bez powzięcia wiedzy na temat tego, że ci ona nie przysługuje, obowiązek zwrotu wygasa. W praktyce rzeczywiście pracownik nie zawsze wie ile dokładnie zarabia netto, zwłaszcza jeżeli w skład jego wynagrodzenia wchodzą nagrody, premie, zwiększone kwoty za nadgodziny, itd.

 

Czy więc wolno nam zatrzymać dodatkowe wynagrodzenie?

 

 

Jeżeli wiesz, że nie ma podstaw prawnych do jego przyznania, a wiesz o tym zapewne, jeśli czytasz ten artykuł, zanim skorzystałeś z przyznanych Ci środków, kwotę należałoby zwrócić. Jeżeli znalazłeś się na naszej stronie dlatego, że rozdysponowałeś już swoje wydatki na bieżące potrzeby nie będąc świadomym, że kwota ta nie należy Ci się, a pracodawca żąda zwrotu lub też grozi Ci sankcjami, zgłoś się do naszej kancelarii, a my doradzimy Ci czy należy dokonać zwrotu.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa