PRAWO ŁATWIEJ

Otrzymujesz nakaz zapłaty z funduszu sekurytyzacyjnego – co robić?!

10.10.2018

Otrzymujesz nakaz zapłaty z funduszu sekurytyzacyjnego – co robić?!

Niesłuszna windykacja przez komornika DŁugi kancelaria radców prawnych Dubil & Sawinda Warszawa

Niesłuszna windykacja przez komornika DŁugi kancelaria radców prawnych Dubil & Sawinda Warszawa

Dostajesz nakaz zapłaty – panika w oczach. A co to w ogóle jest ten fundusz sekurytyzacyjny? Co robić? Tylko spokojnie – my wiemy i chętnie podzielimy się z wami wiedzą na ten temat. Nie daj się długom!

 

Fundusz sekurytyzacyjny

 

To nic innego jak podmiot, który kupił wierzytelność od banku, operatora sieci telefonicznej albo dostawcy energii lub innego podmiotu, któremu winny byłeś pieniądze. Fundusz ma więc prawo dochodzić wierzytelności od Ciebie, mimo że nie zawierałeś z nim umowy.

 

To było dawno i nieprawda…, ale komornik zajmuje środki na koncie.

 

To się może zdarzyć – nagle i nieoczekiwanie. Sprawdziłeś właśnie stan konta na aplikacji mobilnej i gdzieś zniknęło kilkaset złotych? Szok, niedowierzanie – sprawdzasz historię konta… KOMORNIK! Za co? Dlaczego? Przecież nie masz żadnych długów! Nie było żadnych wezwań do zapłaty! Weź głęboki oddech… Trzeba się dowiedzieć o co chodzi.

 

A często chodzi o dług, o którego istnieniu rzeczywiście nie wiedzieliśmy. Wyprowadzaliśmy się. Rozwiązywaliśmy umowy – zapomnieliśmy o ostatniej fakturze albo ktoś wprowadził nas w błąd co do należności względem jakiejś firmy. Nigdy już nie wróciliśmy do tej skrzynki pocztowej, ale wszelka dokumentacja była wysyłana właśnie tam…

 

Chwila, chwila… a co z wezwaniem do zapłaty?

 

W prawie cywilnym istnieje pojęcie nazywające sytuację, kiedy korespondencja była wielokrotnie wysyłana na adres adresata, ale w rzeczywistości nie została przez niego odebrana. Jest to tzw. fikcja odebrania i na jej podstawie sąd może stwierdzić, że pismo zostało doręczone. Nakaz zapłaty się uprawomocnił, a sprawa została przekazana do komornika.

 

Jeżeli uważasz, że nie doszło do skutecznego doręczenia, powinieneś dążyć do sytuacji, w której sąd będzie musiał ponownie doręczyć odpis pozwu i orzeczenia – możemy wówczas wznowić sprawę i podjąć się obrony swoich praw lub powołać się na ewentualne przedawnienie długu. Warto również upewnić się, że proces przejścia naszego długu z pierwotnego wierzyciela (np. firmy dostarczającej Internet) na fundusz sekurytyzacyjny został przeprowadzony poprawnie.

 

Pamiętaj, że na złożenie wniosku o przywrócenie terminu masz 7 dni od dnia, w którym powziąłeś wiedzę o tym, że toczy się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne. Wraz z takim wnioskiem musisz złożyć sprzeciw lub zarzuty w zależności od tego jakie orzeczenie przeciwko Tobie zostało wydane.

 

Jak fundusz sekurytyzacyjny próbuję wyegzekwować spłatę należności?

 

W pierwszej kolejności wzywa do zapłaty, daje możliwość rozłożenia na raty, dzwoni itp. Najczęściej, jeśli wiesz, że dług jest już przeterminowany to najlepiej z nimi nie rozmawiać, żeby przez przypadek nie uznać długu lub nie podpisać oświadczenia dla Ciebie niekorzystnego.

 

Po próbie przekonania dłużnika do spłaty długu, fundusz może skierować sprawę na drogę postepowania sądowego i wtedy trzeba działać. Czas na podjęcie odpowiednich czynności jest ograniczony – sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć w terminie 2 tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty, a odpowiedź na pozew w terminie wskazanym przez sąd lub do czasu pierwszej rozprawy. Jeżeli nie zareagujemy na czas, orzeczenie sądowe ulegnie uprawomocnieniu i zostanie wszczęte wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne. Zignorowanie pozwu funduszu jest równe z uznaniem twierdzeń w nim zawartych i również zasądzona zostaje należność dłużnika na rzecz funduszu. Wówczas do gry wchodzi komornik.

 

Ważne jest, żeby w odpowiedzi na pozew lub sprzeciwie od nakazu zapłaty podać sygnaturę sprawy oraz wymienić wszelkie twierdzenia i zarzuty. Najczęściej występującymi zarzutami są:

->Brak wykazania roszczenia – polega na braku dowodu na wysokość oraz zasadność dochodzonej kwoty. Przykładem jest np. nie dołączenie dokumentów wskazujących na istnienie wierzytelności lub niezgodność treści dokumentów z treścią pozwu.

->Przedawnienie dochodzonej wierzytelności

->Brak wykazania następstwa prawnego powoda

 

W kodeksie cywilnym opisane są różne terminy przedawnienia roszczeń pieniężnych. Najbardziej podstawowe to okres 3 i 10 lat. Długość terminu jest zależna od rodzaju zawartej umowy i od rodzaju roszczenia (czy jest ono związane z działalnością zawodową podmiotu, z którą dłużnik zawarł umowę).

 

Istnieją oczywiście sytuacje, w których termin przedawnienia zostaje przerwany. Ma to miejsce w przypadku dochodzenia wierzytelności przed sądem lub uznanie roszczenia przez dłużnika. Wówczas upływ terminu nie będzie skutkował przedawnieniem.

 

To normalne, że nie wiesz, jak zareagować na taką sytuację. Z kim się kontaktować – z komornikiem, funduszem, podmiotem, któremu jesteśmy winni pieniądze? Jeżeli otrzymaliśmy pozew lub nakaz zapłaty, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z kancelarią, która określi możliwości oraz podejmie odpowiednie działania w naszym imieniu.

 

Pamiętaj nie masz dużo czasu na działanie więc kontakt z prawnikiem powinien być Twoim priorytetem w takiej sytuacji.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa