PRAWO ŁATWIEJ

Pracownik na zwolnieniu chorobowym – czy można go zwolnić?

23.04.2019

Pracownik na zwolnieniu chorobowym – czy można go zwolnić?

 

 

Zachorować – rzecz ludzka. Zwykle pracownik ma prawo do czasu wolnego od pracy, jeżeli lekarz wyśle go na zwolnienie lekarskie – taka nieobecność w miejscu pracy jest usprawiedliwiona. Zdarzają się jednak przypadki, w których pracownicy nadużywają prawa do zwolnienia z powodu choroby lub zwyczajnie ich długotrwała nieobecność szkodzi znacząco interesowi firmy. Kiedy pracownik może zostać zwolniony w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim?

 

 

Wypowiedzenie przed L4

 

 

Pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, po podpisaniu dokumentu stwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy na konkretnych warunkach. Teoretycznie w myśl przepisów zawartych w Kodeksie pracy, nie można zwalniać pracownika przebywającego na zwolnieniu, jednakże jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przed pójściem na zwolnienie, choroba nie wpływa ani na skuteczność złożonego wypowiedzenia ani na termin rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Zignorowane zwolnienie lekarskie

 

 

Warto pamiętać, że jest różnica między posiadaniem zwolnienia lekarskiego, a faktycznym jego wykorzystywaniem, czyli „byciem na zwolnieniu”. Jeżeli pracownik ignoruje zalecenie lekarza i pracuje, pomimo zwolnienia, automatycznie zakaz wypowiedzenia podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika przestaje obowiązywać. Jeżeli więc postanowimy chodzić do pracy, mając zwolnienie lekarskie, pracodawca może bez zastanowienia wypowiedzieć nam umowę o pracę.

 

 

„Wiecznie nieobecny”

 

 

Bywa, że w firmie jest pracownik, którego od dawna nikt nie widział w pracy. Zdarzają się naprawdę poważne choroby, z których powodu pracownik może długo nie być zdolnym, do wykonywania swoich obowiązków. Utrzymująca się długo nieobecność osoby na stanowisku może źle wpływać na interes pracodawcy, dlatego pracodawcy dano możliwość zwolnienia pracownika, który zbyt długo przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

 

Pracownik zatrudniony przez mniej niż 6 miesięcy może zostać zwolniony bez wypowiedzenia. Pracodawca ma takie prawo, jeżeli podwładny przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 3 miesiące. Jeżeli jednak pracownik był zatrudniony przez dłużej niż pół roku lub przebywa na zwolnieniu w wyniku niezdolności do pracy, która powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracodawca może rozwiązać umowę, jeżeli stan ten trwać będzie dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

 

 

Teoria a praktyka

 

 

Może zdarzyć się, że mimo ustalenia daty rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi uda się powrócić do swoich obowiązków przed upływem tej daty. Pracodawca nie może w takiej sytuacji zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy. Ma też obowiązek skierowania pracownika na badanie kontrolne, w wyniku którego dowie się czy pracownik jest już zdolny do wykonywania  pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 

Jeżeli pracownik stawi się w pracy jedynie w celu przerwania okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy i okaże się, że jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, pracodawca ma prawo do skutecznego rozwiązania umowy. Fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim nie broni także przed zwolnieniem z powodu naruszenia regulaminu pracy. Jeżeli pracodawca ma powód do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, zwolnienie lekarskie nie jest żadną drogą ucieczki przed konsekwencjami.

 

 

Zwolnienie pracownika podczas przebywania na usprawiedliwionym zwolnieniu uzasadnia także ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa