PRAWO ŁATWIEJ

Pracownik wkracza na ring cz. 2 – co dają Ci umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony?

25.01.2019

Pracownik wkracza na ring cz. 2 – co dają Ci umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony?

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

 

 

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Długie okresy wypowiedzenia, świadczenia socjalne, dodatkowe benefity, premie, urlopy i zwolnienie lekarskie, macierzyńskie oraz zasiłki. Co może okazać się ważną informacją dla tych, którzy zastanawiają się nad tą formą zatrudnienia?

 

 

Na czas określony czy nieokreślony?

 

 

Umowa na czas określony często jest zawierana po umowie na okres próbny, bo pracodawca nie zdążył jeszcze poznać dobrze pracownika, ale chce kontynuować z nim współpracę. Obie strony ustalają datę początkową i końcową trwania umowy – chociaż najczęściej pracodawca przedstawia pracownikowi propozycję, którą ten może przyjąć lub nie.

 

 

Maksymalny okres, na który można ją zawrzeć to 33 miesiące i w nie więcej niż trzech takich umowach. Czwarta taka umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

 

 

Mogłoby się zadawać, że umowa na czas próbny, która także zawierana jest na czas określony wlicza się do tej sumy, jednakże nie jest ona brana pod uwagę. Oznacza to, że na czas określony możemy zatrudniać pracownika czterokrotnie przez 36 miesięcy (3 miesiące okresu próbnego + 33 miesiące zatrudnienia w ramach 3 umów na czas określony).

 

 

A jak zmienić pracę na umowie na czas nieokreślony?

 

 

Fakt jest taki, że im dłuższy okres współpracy tym większe bezpieczeństwo zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Wydłuża się okres wypowiedzenia, więc jeżeli szef nie dopatrzy się w naszej pracy żadnych uchybień, a chce rozwiązać z nami umowę z jakiegoś powodu, mamy co najmniej dwa tygodnie, żeby zacząć działać na rzecz znalezienia innej pracy. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia i jest taka sama w przypadku umowy na czas określony, jak i nieokreślony:

 

 

-> Jeśli pracownik był zatrudniony na krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,

-> W przypadku zatrudnienia trwającej co najmniej 6 miesięcy, przysługuje nam już 1-miesięczne wypowiedzenie,

-> Osoby pracujące u jednego pracodawcy przez co najmniej 3 lata mogą skorzystać z 3 miesięcznego wypowiedzenia.

 

Warto tu wspomnieć, że do czasu pracy u jednego pracodawcy liczy się cały okres wypowiedzenia, niezależnie od tego czy pomiędzy okresami zatrudnienia mieliśmy jakieś przerwy.

 

 

Pieniądze zamiast Majorki?

 

 

Pracownik rzeczywiście nie może, zarówno w przypadku umowy na czas określony, jak i umowy na czas nieokreślony stwierdzić, że chce gotówkę zamiast dni wolnych. Te ostatnie ma obowiązek wykorzystać. Nie otrzymamy ekwiwalentu, jeżeli następną umowę będziemy podpisywać z tym samym szefem – wówczas powinniśmy porozumieć się pracodawcą na temat wykorzystania pozostałych dni w trakcie trwania kolejnej umowy.

 

 

Z urlopu nie wolno nam zrezygnować, ani przekazać go komukolwiek innemu. Udziela się go także w wymiarze godzinowym odpowiadającemu dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w ciągu dnia. Jeden dzień urlopu = 8 godzin. Udzielany jest w te dni, które są dla pracownika dniami pracującymi, niezależnie od tego czy pracownik świadczy zwykle pracę w dnie powszednie, czy też w niedzielę lub święto.

 

 

Zasiłki

 

 

Na umowie o prace można skorzystać m. in. ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje za okres niezdolności do pracy łącznie do 33 lub w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia do 14 dni w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

 

Zasiłki i zasady dotyczące korzystania z nich to obszerny temat, dlatego poszczególne z nich omówimy w kolejnych artykułach.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa