PRAWO ŁATWIEJ

Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot prawa handlowego  

02.07.2019

Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot prawa handlowego  

Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot prawa handlowego

Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot prawa handlowego

 

 

Decydując  się na założenie spółki kapitałowej przedsiębiorcy mieli dotychczas jedynie dwa wybory – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Każda z nich charakteryzuje się innymi cechami, jednak żadna z nich nie odpowiada w pełni przedsiębiorcom, którzy dopiero wkraczają na rynek ze swoimi pomysłami. Odpowiedzią na ich potrzeby ma być nowy rodzaj spółki prawa handlowego, jakim ma być Prosta Spółka Akcyjna.

 

 

Nowa forma spółki jest częścią projektowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Początkowo miała zostać wprowadzona do polskiego prawa od czerwca 2019 roku, jednak z ostatnich doniesień resortu przedsiębiorczości wynika, że przepisy zaczną obowiązywać dopiero od marca 2020 roku.

 

 

Co na początek?

 

 

Prosta Spółka Akcyjna w założeniu ma być połączeniem elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rozwiązaniami właściwymi dla spółki akcyjnej. Niewątpliwym udogodnieniem dla młodych firm ma być kwota kapitału zakładowego – spółkę zarejestrujemy mając symboliczną złotówkę, a nie 5.000 zł (jak w przypadku sp. z o.o.) czy 100.000 zł (jak w przypadku S.A.). Kolejną zaletą ma być możliwość rejestracji podmiotu przez Internet. Rozwiązanie to było już wprawdzie wykorzystywane w spółkach z o.o., jednak w przypadku spółek akcyjnych konieczna już była wizyta u notariusza. Taka elektroniczna rejestracja, podobnie jak  w przypadku systemu S24, ma być dokonywana w ciągu 24 godzin od wprowadzenia wniosku do systemu.

 

 

Funkcjonowanie spółki

 

 

Nowym rozwiązaniem ma być uproszczenie procedur działalności – zamiast formalnych zebrań organów, możliwe będzie podejmowanie decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wspominając o organach – nie będzie konieczności powoływania rady nadzorczej, która w spółkach akcyjnych była obowiązkowa, a w spółkach z o.o. – w pewnych sytuacjach.

 

 

Z uwagi na to, że w spółkach akcyjnych akcje mogą często zmieniać swoich posiadaczy, dla zapewnienia właściwej organizacji walnych zgromadzeń konieczne jest prowadzenie ksiąg akcyjnych. Nowelizacja wprowadzająca nową spółkę zakłada, że ewidencja akcjonariuszy będzie mogła być prowadzona w formie elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Umożliwi to dematerializację akcji, a także powierzenie ich ewidencji bankowi, firmie inwestycyjnej czy notariuszowi. Co więcej – możliwe będzie wykorzystanie technologii blockchain do prowadzenia ewidencji.

 

 

Zmniejszenie kwoty minimalnego kapitału zakładowego spółki do co najmniej 1 zł spowoduje, że w odróżnieniu od innych spółek kapitałowych nie będzie konieczności zamrażania tego kapitału. Oznacza to, że taka spółka będzie mogła zasadniczo swobodnie dysponować praktycznie całym swoim majątkiem, choć będzie musiała dbać o swoją wypłacalność i o bezpieczeństwo wierzycieli. Będąc w temacie kapitału zakładowego – projektuje się możliwość ich wnoszenia nawet do 3 lat od daty rejestracji spółki. Przewidywane jest także zniesienie barier wejścia do spółki – w odróżnieniu od pozostałych spółek kapitałowym, praca oraz świadczenie usług również będą mogły być wniesione do Prostej Spółki Akcyjnej jako aport.

 

 

Likwidacja spółki

 

 

Skróceniu w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych ma ulec także czas likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej. Rozwiązanie takiej spółki będzie mogło przebiegać bez formalnej likwidacji. W takiej sytuacji, majątek i zobowiązania spółki będą przejmowane przez akcjonariuszy.

 

 

Wygląda na to, że popularność start-upów oraz wdrażanie nowych technologii wymusiły na ustawodawcy wprowadzenie nowego narzędzia, z którego będą mogli korzystać świeżo upieczeni przedsiębiorcy. Póki co, Prosta Spółka Akcyjna (choć jeszcze nie wprowadzona formalnie do naszego systemu prawnego) z całą pewnością prezentuje się jako rozwiązanie atrakcyjne, umożliwiające prowadzenie własnej działalności bez skomplikowanej papierologii.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa