PRAWO ŁATWIEJ

Rozwiązanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia — czy to możliwe?

30.04.2019

Rozwiązanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia — czy to możliwe?

 

 

„Zrzekłam/em się. Czy można to, co cofnąć?” – czasami zrzekamy się dziedziczenia na rzecz jednego z rodziców, innym razem dla rodzeństwa. Może się jednak zdarzyć, że z czasem dojdziemy do wniosku, że była to mylna decyzja i chcielibyśmy cofnąć czas. Czy da się w jakiś sposób cofnąć skutki naszego oświadczenia woli?

 

 

Zastanów się kilka razy

 

 

Często zrzekamy się naszego udziału w spadku, bo tak wypada – jedno z rodziców umarło, no i przecież drugiemu się zwyczajnie „należy”, nasz brat/siostra nie radzą sobie zawodowo – „a niech ma! Przecież mi się dobrze powodzi”. Takie myślenie często doprowadza nas do punktu, w którym plujemy sobie w brodę, że zachowaliśmy się tak, a nie inaczej. Nie namawiamy oczywiście do walki bez zasad o schedę po członkach rodziny, jednak warto przemyśleć decyzję o zrzeczeniu się swojej części spadku i o tym, co to oznacza.

 

 

Bywają takie sytuacje, że zrzeczenie się swojej części spadku na rzecz drugiej osoby, ułatwia tej osobie swobodne zarządzanie majątkiem, np. sprzedaż nieruchomości. Jeżeli jednak nasze dziedziczenie nie wpływa w istotny sposób na możliwość zarządzania całością spadku przez członka rodziny, warto przemyśleć, czy jest to w ogóle konieczne. Odrzucenie spadku często jest mylone z umową o zrzeczenie się dziedziczenia – są to zupełnie inne czynności, których nie należy ze sobą mylić.

 

 

Kto może się zrzec?

 

 

Każdy – dowolna osoba z kręgu spadkobierców ustawowych może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia jeszcze za jego życia.
W wyniku podpisania takiej umowy spadkobierca zostaje pozbawiony nie tylko prawa do dziedziczenia z ustawy, ale także prawa do zachowku. Warto też pamiętać o tym, że w konsekwencji zawarcia takiej umowy między spadkodawcą a spadkobiercą dziedziczenie przez jego zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) także przestaje być możliwe.

 

 

Umowa o zrzeczenie się spadku

 

 

Aby taki dokument był ważny, trzeba spełnić dwa warunki:

-> musi zostać podpisany za życia spadkodawcy,

-> może występować jedynie w formie aktu notarialnego

Trzeba także wiedzieć, że rozwiązać tę umowę można jedynie za życia spadkodawcy, z którym się ją podpisało, a dokonać tego można także jedynie w obecności notariusza. Rozwiązanie tej umowy między tymi, którzy ją zawarli sprawia, że wszelkie jej założenia zostają uchylone – spadkobierca odzyskuje prawo dziedziczenia.

 

 

Co bardzo ważne, przepisy Kodeksu cywilnego regulują w przypadku jakiego dziedziczenia można zawrzeć tę umowę. Umowa może zostać zawarta jedynie przez spadkobiercę ustawowego i spadkodawcę. Umowa nie odnosi się do dziedziczenia testamentowego. Może się więc zdarzyć, że spadkobierca ustawowy, który w umowie zrzekł się dziedziczenia, będzie miał udział w spadku w związku z dziedziczeniem testamentowym.

 

 

Na umowę przystać muszą obie strony

 

 

Skomplikowana sprawa, bo na podpisanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia muszą przystać dobrowolnie zarówno spadkobierca, jak i spadkodawca. Dlaczego spadkobierca miałby z własnej woli rezygnować ze swojego prawa?

 

 

Często spadkodawca wykorzystuje tę umowę, żeby uporządkować swoje sprawy. Osoba, która zrzeka się praw do dziedziczenia i zachowku, otrzymuje wtedy określoną część majątku w formie darowizny, jeszcze za życia spadkodawcy, a ten gwarantuje sobie i pozostałym spadkodawcom, że obdarowany nie zgłosi roszczeń do pozostałej części spadku. Ułatwia to podział majątku zgodnie z wolą spadkodawcy, a także uniknięcia podziałów, które tak często mają miejsce podczas sporów bliskich o majątek zmarłego.

 

 

Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować swoją decyzję o podpisaniu takiej umowy. Faktem jest, że po śmierci bliskiego, z którym zawrzeć możesz taką umowę, jej założenia stają się ostateczne – dla Ciebie, Twoich dzieci i ich dzieci. Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się z nami, a spróbujemy je rozwiać.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa