PRAWO ŁATWIEJ

„To jego/jej wina!” – skutki orzekania o winie podczas sprawy rozwodowej

17.03.2019

„To jego/jej wina!” – skutki orzekania o winie podczas sprawy rozwodowej

porada prawna, prawo rodzinne, rozwód, rozwód międzynarodowy, rozwód par międzynarodowych, orzekanie o winie, prawa rozdzicielskie,utrudnianie kontaktów z dzieckiem

porada prawna, prawo rodzinne, rozwód, rozwód międzynarodowy, rozwód par międzynarodowych, orzekanie o winie, prawa rozdzicielskie,utrudnianie kontaktów z dzieckiem

 

 

 

Rozwód to zwykle dla wszystkich zainteresowanych stron nieprzyjemna sprawa, a robi się jeszcze mniej przyjemnie, kiedy któryś z małżonków chce, aby sąd stwierdził, że jedna ze stron jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego bardziej niż druga. Czy nie lepiej dowiedzieć się, co w zasadzie daje nam orzeczenie o winie naszego eksmałżonka zanim zdecydujemy się na wytoczenie najcięższych dział?

 

 

Czy można tego uniknąć?

 

 

Planowanie złożenia pozwu o rozwód najlepiej zacząć od przemyślenia czy rozwód z orzekaniem o winie jest niezbędny i czy są przesłanki ku temu, żeby nasz małżonek/małżonka zostali uznani przez sąd za winnych. Rozwód może być orzeczony z winy jednego z małżonków, obojga lub bez winy żadnego z nich. Możliwe jest też uniknięcie rozstrzygnięcia o winie, co znacznie ułatwia i skraca cały proces rozwodowy, jednak w tym celu oboje małżonków musi złożyć zgodnie wniosek o takie postępowanie.

 

 

W takiej sytuacji, jeżeli sąd podczas przesłuchiwania stron poweźmie przekonanie, że doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także, że wskutek rozwodu nie ucierpią niepełnoletnie dzieci oraz nie zostaną naruszone zasady współżycia społecznego, sprawę można zakończyć.

 

 

Skutek udowodnienia winy

 

 

Nie jest to sprawą łatwą, głównie ze względu na silne emocje obu stron, a jednak istotną. Daje nie tylko poczucie sprawiedliwości osobie, która zostanie uznana za pokrzywdzoną, ale także prawo domagania się wsparcia od małżonka, którego winę orzeczono. Jakiego rodzaju zobowiązania mogą zostać nałożone na partnera, którego winę orzeczono?

 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 60 § 2 mówi, że jeżeli wskutek rozwodu z winy jednego z małżonków nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego, ten drugi może wnioskować o to, aby sąd nakazał winnemu zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małżonka, który nie zawinił – np. w formie alimentów. Może tak się zdarzyć, jeżeli w trakcie trwania małżeństwa, małżonek uznany za niewinnego pozostawał na utrzymaniu tego drugiego. Art. 60 mówi także, że o wsparcie wnioskować może ten małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a który cierpi niedostatek (nie posiada własnych środków do życia, nie zarabia) i jest to uzasadnione określoną sytuacją życiową. Sąd nie powinien jednak zobowiązywać winnego do świadczenia finansowego wsparcia byłemu małżonkowi w kwocie, która będzie przekraczać możliwości zarobkowe i majątkowe winnego.

 

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę, która otrzymywała alimenty lub po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, chociaż na wniosek uprawnionego do otrzymywania alimentów sąd może w związku ze stosownymi okolicznościami przedłużyć okres płacenia alimentów o kolejne 5 lat.

 

 

Gdy małżonek nie chce zgodzić się na rozwód

 

 

Bywa, że mimo rozpadu naszego małżeństwa drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód. Samo udzielenie rozwodu nie jest możliwe, jeżeli wnioskuje o niego jedynie ten małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że utrzymywanie małżeństwa będzie stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

 

 

Może się więc okazać, że nasza sprawa jest trudna i będzie trwać długo, jeżeli wyjdzie na jaw, że to my jesteśmy winni rozkładu pożycia małżeńskiego. Udowodnienie naruszenia obowiązków małżeńskich nie polega jednak jedynie na twierdzeniu, że nasz małżonek zachowuje się niewłaściwie. Konieczne jest przedstawienie dowodów np. w postaci informacji o interwencji policji, zeznań świadków, powołania się na niewierność, na brak współdziałania dla dobra rodziny czy też naganne postępowanie wobec bliskich.

 

 

Orzeczenie o winie a opieka nad dzieckiem

 

 

Wina w rozkładzie pożycia może mieć wpływ na przyznanie prawa do wyłącznej opieki nad dzieckiem, jednakże w praktyce najczęściej efekt walki o prawa do wyłącznego wychowywania dziecka zależy od tego, na czym owo zawinienie właściwie polegało. Bardziej prawdopodobne będzie, że rodzic, który dopuścił się agresywnych zachowań lub psychicznego przemocy wobec członków rodziny czy też cierpi z powodu uzależnienia lub choroby psychicznej będzie miał mniejsze szanse na uzyskanie prawa do wyłącznej opieki nad dzieckiem. W sprawie o ograniczenie albo pozbawienie praw rodzicielskich najważniejsze jest dobro małoletniego.

 

 

Teoretycznie więc ustalenie winy nie ma bezpośredniego wpływu na przyznanie praw rodzicielskich, a jednak poszczególne elementy wyroku rozwodowego są brane pod uwagę w trakcie sprawy dotyczącej wychowywania dziecka. Z drugiej strony ustalenie winy np. żony wcale nie jest konieczne, aby przyznać prawa rodzicielskie ojcu dziecka, jeżeli rodzice ustalą inne rozwiązanie. Orzeczenie o winie może jednak stanowić silny argument na rzecz rodzica, który jest niewinny i chce sprawować wyłączną opiekę nad potomkiem.

 

 

Niektóre więc powody orzeczenia winy w sprawie rozwodowej mogą być uznane za ważne informacje w trakcie sprawy o ograniczenie praw rodzicielskich, inne mogą nie mieć żadnego znaczenia dla sprawy.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa