PRAWO ŁATWIEJ

Wzrost wydatków – kiedy wystąpić o zwiększenie wysokości alimentów?

07.11.2018

Wzrost wydatków – kiedy wystąpić o zwiększenie wysokości alimentów?

Podwyższenie alimentów na dziecko Porada prawna Warszawa

Podwyższenie alimentów na dziecko Porada prawna Warszawa

Dzieci to nie tylko wielka miłość, ale także potężny wydatek. Wraz z wiekiem dziecka jego potrzeby rosną, a z potrzebami także koszty – podręczniki szkolne, wycieczki, zajęcia dodatkowe. A przecież chcemy, żeby nasze dziecko miało to co najlepsze.

Na szczęście zasądzona przez sąd pierwsza kwota alimentów, nie jest ostateczna. Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

Argumenty ZA podwyższeniem alimentów

 

 

Sąd bierze pod uwagę zmianę sytuacji rodziców, a także potrzeb małoletniego. Najważniejsze jest należyte udokumentowanie wydatków oraz poprawna argumentacja roszczeń. Jeżeli uważamy, że zwiększenie kwoty alimentów jest konieczne, warto przemyśleć zaangażowanie radcy prawnego lub prawnika, którzy pomogą nam się przygotować do rozprawy i zebrać odpowiednie dokumenty.

 

 

Zmiana potrzeb życiowych dziecka

 

 

Wydatki na niektóre z potrzeb związanych z rozwojem duchowym i dojrzewaniem, takie jak uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, wyjścia do teatru czy na koncerty niektórym mogłyby zdać się fanaberiami – niepotrzebnym wydatkiem. Ustawodawca zakłada jednak, że rodzic ma obowiązek zadbać o wykształcenie, rozwój duchowy i kulturalny dziecka, a nie jedynie jego podstawowe potrzeby takie jak wyżywienie, zamieszkanie, leczenie, itd. Oznacza to, że zapewnienie rozrywek dziecku również wlicza się w koszt utrzymania.

 

 

Zmiana możliwości zarobkowych płacącego alimenty

 

 

Powodem, dla którego można wnioskować o podwyższenie kwoty alimentów są też możliwości zarobkowe rodziców – przede wszystkim tego, który ma obowiązek płacenia na dziecko. Jeżeli zwiększają się możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, można także wnosić o zmianę zasądzonej kwoty, nawet jeżeli sytuacja dziecka nie zmieniła się tak drastycznie, by koniczne było zwiększenie wydatków na nie. Najłatwiej jest przekonać sąd do podwyższenia kwoty alimentów, jeżeli obie sytuacje będą miały miejsce – zmiana potrzeb dziecka i zwiększenie zarobków zobowiązanego rodzica – ale można wnioskować o to także w przypadku zaistnienia jednego z tych czynników.

 

 

Pogorszenie możliwości zarobkowych osoby, z którą mieszka dziecko

 

 

Zdarzyć się może, że opiekun dziecka straci pracę lub zachoruje, co uniemożliwi mu podejmowanie działań zarobkowych i przyczyni się do obniżenia standardu życia zarówno opiekuna, jak i dziecka.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne?

 

 

To oczywiste, że potrzeby dziecka rosną z wiekiem, a jednak konieczne jest udowodnienie ponoszonych comiesięcznych wydatków na dziecko. W tym celu należy zgromadzić rachunki i faktury za ponoszone wydatki, na podstawie których można wyliczyć średnie miesięczne wydatki osoby uprawnionej do alimentów. Dla sądu jest to cenny dowód, który sprawia, że roszczenie staje się bardziej umotywowane.

 

 

Dowody ponoszonych kosztów

 

 

We wniosku musimy podkreślić dlaczego uważamy, że istnieje konieczność zmiany wysokości kwoty alimentacyjnej. Inne dowody, które przedstawimy, będą nawiązywać właśnie do podanej przyczyny wnoszenia roszczenia. Przy wzroście potrzeb dziecka, poza rachunkami, konieczne jest także przedłożenie zaświadczenia o wysokości zarobków z zakładu pracy rodzica, z którym dziecko mieszka. Przydatne mogą być także zaświadczenia ze szkoły lub od lekarzy, jeżeli w związku ze złym stanem zdrowia rodzic musi ponosić wysokie koszty.

 

 

Dowody zwiększenia możliwości zarobkowych

 

 

W sytuacji, w której wnioskujemy o zwiększenie kwoty alimentacyjnej ze względu na wzrost możliwości zarobkowych osoby, która jest zobowiązana do płacenia alimentów, to właśnie my – jako powodowie – musimy udowodnić, że możliwości pozwanego się zwiększyły. Wymaga to od nas skontaktowania się ze współpracownikami drugiego z rodziców, wykazania jego zeznań podatkowych. Nie będzie to łatwe i warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy mogliby pomóc nam uzyskać te dowody. Dopuszczalne są też dowody takie jak wyciągi z konta, pozwalające na udowodnienie zmiany stylu życia – przez wykazanie, że osoba płacąca alimenty więcej wydaje.

 

 

Do pozwu należy załączyć wyrok rozwodowy (jeżeli dochodzimy alimentów od byłego małżonka oraz wniosek o załączenie akt postępowań, w których zasądzono poprzednio przyjętą kwotę alimentów.

 

 

Jak liczyć wysokość wydatków?

 

 

Trudno będzie wycenić miesięczne utrzymanie naszego dziecka. Czy wliczać opłaty mieszkaniowe? Przecież my też korzystamy z mieszkania. Co się liczy, a co nie? W szczególności brane pod uwagę muszą być wydatki na:

 

 

-> jedzenie

 

 

->ubrania

 

 

->kosmetyki

 

 

->naukę

 

 

->opłaty mieszkaniowe

 

 

Trzeba też zastanowić się jakie możliwości ma osoba zobowiązana do płacenia alimentów. Liczą się jej możliwości zarobkowe a nie fakt, ze osoba ta np. zajmuje czasowo stanowisko nieodpowiednie do swoich kwalifikacji.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa