PRAWO ŁATWIEJ

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

10.03.2019

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

 

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę nie jest raczej przyjemnym doświadczeniem dla pracownika. Tracimy nie tylko prawo do regularnie wypłacanego wcześniej wynagrodzenia, ale także często inne benefity. Bywa, że ze stałą pracą żegnamy się z powodu choroby. Jak wówczas się utrzymać? Zasiłek chorobowy przyznawany z tytuły niezdolności do pracy przysługuje także pracownikom po ustaniu stosunku pracy – jakie warunki trzeba spełnić, aby wnioskować o ten zasiłek?

 

 

 

Kto nie otrzyma zasiłku chorobowego?

 

 

Jeżeli osoba nie jest już dłużej zatrudniona, ale otrzymała prawo renty lub emerytury w związku z niezdolnością do pracy, nie może liczyć na zasiłek chorobowy. Nie otrzyma go także osoba, która czerpie korzyści dzięki innemu zasiłkowi – dla bezrobotnych lub przedemerytalnego.

 

 

Aby nabyć prawo do zasiłku, należy przepracować w trakcie trwania stosunku pracy określony okres wyczekiwania – 30 dni. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia nie będzie przysługiwał tym osobom, które nie spełniły tego warunku. Prawo przewiduje także konkretny okres pobierania zasiłku – po jego przekroczeniu ubezpieczenie ustaje i nie można dłużej pobierać przyznanej wcześniej kwoty.

 

 

Jeżeli osoba po ustaniu stosunku pracy podjęła działalność zarobkową, także taką, która umożliwia objęcie dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym czy też zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności z powodu choroby, również nie otrzyma chorobowego przysługującego w wyniku odprowadzania składek w ramach wcześniejszego zatrudnienia.

 

 

Zupełnie odrębnie prawa określono w tej kwestii dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek?

 

 

Zasiłek chorobowy ZUS przyznaje, jeżeli przez 30 dni bez przerwy pracownik jest niezdolny do pracy, a niezdolność ta powstała nie później niż w ciągu 14 dni od momentu ustania stosunku pracy. Jeżeli mowa jest o osobie chorującej na chorobę zakaźną, okres ten wynosi aż 3 miesiące od ustania zatrudnienia.

 

 

Konieczne jest także złożenie określonych dokumentów. Nie ma szans na chorobowe, jeżeli nie przedstawimy zaświadczenia lekarskiego o chorobie ZUS ZLA. Dokument trzeba dostarczyć do oddziału ZUS zgodnego z naszym miejscem zamieszkania. Załączyć należy też oświadczenie na druku ZUS Z-10, a także zaświadczenie od byłego pracodawcy odpowiednie dla formy zatrudnienia (w przypadku umowy o pracę druk ZUS Z-3).

 

 

Wiele osób musi wypełnić druk ZUS Z-3a – przeznaczony jest głównie dla osób, które nie są pracownikami, tj. nie podpisali umowy o pracę. Druki można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u. Obecnie zaświadczenie lekarskie akceptowane jest jedynie w formie elektronicznej – jest tak od 1 lipca 2018 roku.

 

 

Jak długo korzystać można z zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy?

 

 

Korzystać z zasiłku można przez okres niezdolności do pracy w związku z chorobą, ale nie dłużej niż:

 

 

-> przez 182 dni,

 

-> przez 270 dni jeżeli niezdolność wynika z chorowania na gruźlicę lub zdarzy się w trakcie ciąży. Ta pierwsza na zaświadczeniu od lekarza jest opisywana kodem „D”, a ta druga „B”.

 

Okresy zasiłkowe, tj. czas w którym pobierany jest zasiłek chorobowy, są sumowane, nawet jeżeli przyczyny różnych niezdolności do pracy były różne.

 

 

Kwota zasiłku?

 

 

Ile pieniędzy otrzyma były pracownik? Niestety mniej niż przysługiwać mu mogło w trakcie trwania stosunku pracy. Podstawą z której oblicza się zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych.

 

 

Choroba powodem ustania stosunku pracy

 

 

Nie wolno zapominać, że pracownik na zwolnieniu chorobowym jest chroniony i nie można go zwolnić w okresie choroby, jeżeli nie minęło więcej niż 3 miesiące od momentu przejścia na zwolnienie chorobowe (jeżeli pracownik pracuje w danym zakładzie krócej niż 6 miesięcy). Pracownicy , którzy pracują co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy są objęci ochroną przez łączny okres pobierania zasiłku chorobowego i pierwsze 3 miesiące korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych,

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa