PRAWO ŁATWIEJ

ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego – co zrobić?

06.11.2018

ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego – co zrobić?

Problemy z ZUSem zasiłek macierzyński Porada prawna Warszawa

Problemy z ZUSem zasiłek macierzyński Porada prawna Warszawa

Kobieta w ciąży może pracować – sporo pań nie korzysta ze zwolnienia tak długo, jak tylko jest w stanie chodzić do pracy i nie czuje się niekomfortowo. Jednak, jeżeli zaszłaś w ciążę niedługo po zatrudnieniu lub podpisałaś umowę będąc w ciąży, możesz w oczach urzędników ZUSu być osobą, która nie podlega ubezpieczeniu i nie ma prawa do zasiłków. Jak to możliwe?

 

Zdarzają się przypadki fikcyjnego zatrudniania kobiet w ciąży – kobiety, które wcześniej były bezrobotne dogadują się z pracodawcą. Takie zatrudnienie nie ma na celu wykonywania pracy przez kobietę, lecz stworzenie podstawy do wypłaty zasiłku, a działanie takie nie jest zgodne z prawem. Co jednak robić, gdy z automatu zostaniesz pozbawiona zasiłku mimo tego, że uczciwie i należycie wykonywałaś swoją pracę?

 

 

Różnica między urlopem macierzyńskim a zasiłkiem macierzyńskim

 

Urlop macierzyński przysługuje pracownikom, którzy pozostają w stosunku pracy, i wiąże się z brakiem konieczności pracowania przez określony czas. Zasiłek macierzyński przysługuje osobom odprowadzającym składki chorobowe, niezależnie od tego czy prowadzą one działalność, czy pracują na umowie zlecenie lub umowie o pracę. Należy jednak pamiętać, że nie każde świadczenie pracy wiąże się z obowiązkowym odprowadzeniem składek na ubezpieczenia chorobowe – co dotyczy np. pracy na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.

 

 

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku?

 

 

Jeżeli powzięte zostanie przypuszczenie, że zatrudnienie jest fikcyjne i ma na celu wyłudzenie zasiłku, może zostać przeprowadzone postępowanie kontrolne, w trakcie którego kobieta może zostać wezwana do wyjaśnienia okoliczności zatrudnienia i szczegółów dotyczących wykonywania pracy.  Niestety ZUS ma tendencję do traktowania ciąży jako próby wyłudzenia świadczeń. W zasadzie każde nowe zatrudnienie w okresie, kiedy kobieta była już w ciąży, może być potraktowane jako wymagające sprawdzenia.

 

 

ZUS nie musi mieć ostatniego słowa…

 

 

Od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku świeżo upieczone mamy mogą się odwołać. Procedura odwoławcza  może trwać długo, bo nawet od kilku miesięcy do kilku lat (choć teoretycznie nie powinna trwać dłużej niż 2 miesiące), innej opcji jednak nie ma i może być to ostatnia szansa na odzyskanie należnego świadczenia.

 

 

O czym trzeba pamiętać, żeby utrudnić ZUSowi podważenie Twojego prawa do zasiłku? Nie usuwaj dowodów swojej pracy. Wymiana e-maili z klientami lub pracodawcą, dokumenty podpisane Twoją ręką, Twoja praca w formie materialnej, jeżeli jest to możliwe. Jako pracownica musisz pamiętać, żeby zadbać o kompletność swojej dokumentacji w miejscu pracy. Umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy – to wszystko jest niezbędne, jeżeli nie chcesz mieć problemów w przyszłości.

 

 

Tylko bez paniki…

 

 

Nikt nie może zabrać Ci świadczeń, jeżeli nie zostanie przeprowadzona kontrola w Twoim miejscu pracy. Powinnaś zostać zawiadomiona o wszczęciu postępowania, więc nic nie powinno zdarzyć się bez Twojej wiedzy. ZUS ma także obowiązek informowania Cię o przebiegu postępowania i o tym co może wpłynąć na ustalenie Twojego prawa do zasiłku. ZUS powinien zapewnić Ci możliwość udowodnienia swoich racji i komentowania zebranych w trakcie kontroli dowodów.

 

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogłaś uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym, skontaktuj się z pracodawcą i powiedz mu, że protokół postępowania przygotowany przez ZUS powinien zawierać opis wszelkich ustaleń dokonanych w trakcie procesu kontroli i odpowiadać rzeczywistości. Jeżeli protokół nie jest kompletny, pracodawca powinien wnieść o jego uzupełnienie, na co ma 14 dni od momentu otrzymania protokołu.  Na podjęcie decyzji ZUS ma 2 miesiące od momentu rozpoczęcia działań kontrolnych. Jeżeli nie została ona wydana, możesz złożyć skargę do centrali ZUS.

 

 

Jeśli ZUS mówi „NIE”, to do sądu…

 

 

Jeżeli wydana przez ZUS decyzja w sprawie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jest dla Ciebie niekorzystna, zawsze możesz odwołać się do Sądu Okręgowego. Odwołując się przedstaw dowody na to, że wykonywałaś pracę, możesz wykazać błędy i uchybienia popełnione przez ZUS w postępowaniu.

 

 

Jeżeli wiesz, że decyzja mogła zostać nieprawidłowo wydana – tj. nie posiada elementów takich jak: oznaczenie organu ZUS, data wydania, oznaczenie strony, podstawa prawna, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie o terminie i trybie w jakim służy od niej odwołane oraz podpisy – możesz podnosić, że decyzja jest wadliwie wydana. Ważne dla sądu może być także to, że postępowanie odbyło się bez Twojego udziału, w związku z czym nie mogłaś złożyć wyjaśnień.

 

 

Sąd Okręgowy może nie podzielić Twojego stanowiska, ale to nie znaczy, że to koniec. Możesz wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego. Teoretycznie Konstytucja RP i prawo polskie chronią kobiety w ciąży i matki, warto więc skorzystać z możliwości wniesienia tego środka prawnego – jeżeli nie samodzielnie, to przy pomocy radcy prawnego lub adwokata.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa